Til indhold

OK21-forhandlingerne er så småt i gang

Forhandling
Både vi og arbejdsgiverne har brug for at vise, at vi sammen kan skabe resultater – også i en svær tid. Så stemningen er en helt anden ved overenskomstforhandlingerne denne gang”, siger Lotte Espenhain Møller. © Foto: Nik Macmillan Yxemfqipr / Unsplash

Overenskomstforhandlingerne i det offentlige er gået i gang. Alle krav er stadig i live, men vi står lige der, hvor det begynder at snævre ind, siger en af DM’s forhandlere, Lotte Espenhain Møller

15. december 2020 blev der udvekslet krav med arbejdsgiverne til OK21, og i øjeblikket bliver der nedsat en række tekniske arbejdsgrupper, hvor arbejdsgiver- og medarbejdersiden kan tale i dybden om kravene og finde ud af, hvor ønskerne fra de to parter kan mødes.

Det fortæller Lotte Espenhain Møller, chefkonsulent i Forhandling og rådgivning i DM, som i øjeblikket har travlt med OK21.

”Kravene er formuleret meget overordnet. Derfor skal vi finde ud, om vi kan bøje interesserne mod hinanden og nå til en fælles forståelse, og det arbejde gør vi i grupperne”, siger hun.

Et eksempel på en overordnet formulering er kravet ’Håndtering af barns sygdom’. Formuleringen er lidt fluffy, og det er helt bevidst.

”Vi vil gerne undgå for håndfaste krav, som kan indsnævre handlerummet”, siger hun.

Vi vil gerne undgå for håndfaste krav, som kan indsnævre handlerummet. Lotte Espenhain Møller

”Hvis formuleringen var mere direkte, som fx ’Barns sygdom kan holdes vilkårligt i hver sygdomsperiode’, kunne arbejdsgiverne bare sige ’nej, det vil vi ikke have’, og så er kravet dødt og afvist. Når det derimod hedder håndtering, kan man bedre være kreativ og snedkere med det, så den bløde formulering bringer noget manøvrering ind i rummet og kan øge muligheden for at finde en fælles forståelse”, siger Lotte Espenhain Møller.

Klimakravet fra DM er kommet med hele vejen

Alle de krav, som er kommet med, er vigtige for DM, og det vigtigste økonomiske krav, er kravet om at forbedre reallønnen.

Et andet højtprioriteret krav fra DM er, at medarbejderne skal inddrages i den grønne omstilling på arbejdspladserne.

”Det er et krav, som forhandlingsfællesskaberne også synes er en god ide, så det er kommet med hele vejen, og det kan vi godt være stolte af”, siger Lotte Espenhain Møller.

Samarbejdet skal genstartes

Et andet krav hedder ’Styrkelse af det lokale aftale- og samarbejdsrum’, og det hører til i kategorien ’Tillidsrepræsentanter, SU og MED’.

Til dette krav er der også nedsat en arbejdsgruppe, som skal udfolde kravet.

”Kravet er et udtryk for, at der er behov for at starte på en frisk efter den hårde linje ved overenskomstforhandlingerne i 2018, som var truet af konflikt”, siger Lotte Espenhain Møller, som forventer, at det et langt fredeligere forløb i år.

”Vi forventer ikke, at vi kommer til at stå og råbe udenfor forligsinstitutionen denne gang, og det er ikke kun på grund af corona. Både vi og arbejdsgiverne har brug for at vise, at vi sammen kan skabe resultater – også i en svær tid. Så stemningen er en helt anden ved overenskomstforhandlingerne denne gang”, siger hun.

Læs mere og følg med i OK21

Forhandling
Både vi og arbejdsgiverne har brug for at vise, at vi sammen kan skabe resultater – også i en svær tid. Så stemningen er en helt anden ved overenskomstforhandlingerne denne gang”, siger Lotte Espenhain Møller. © Foto: Nik Macmillan Yxemfqipr / Unsplash