Til indhold

OK21: Den endelige udgave af den kommunale overenskomst er klar

Overenskomst i kommunerne
I slutningen af februar 2021 landede AC-forliget på det kommunale område, og nu er den endelige udgave af AC-overenskomsten for kommunerne udkommet. © Morten Bengtsson

Overenskomsten for kommunerne er nu underskrevet og udkommet i den endelige udgave. Vi opsummerer, hvad du skal være opmærksom på.

Mange har ventet på de endelige udgaver af de nye overenskomster i det offentlige, og en del tillidsrepræsentanter har kontaktet DM for at høre, hvornår de nye overenskomster udkom, hvad der var trådt i kraft osv. Nu er overenskomsten for det kommunale område kommet, og vi giver dig overblikket over, hvad du skal være opmærksom på

Generelle lønstigninger

De generelle lønstigninger er på 5,02 procent, som udmøntes over den treårige overenskomstperiode. De generelle lønstigninger falder på følgende tidspunkter i perioden:

  • april 2021
  • oktober 2021
  • oktober 2022
  • april 2023
  • oktober 2023

Forhøjelse af sluttrin for bachelorer

I den nye overenskomst forhøjes sluttrinnet for bachelorer fra trin 5 til trin 6. Det træder i kraft 1. april 2022.

Højere slutlønninger for special- og chefkonsulenter

Basislønnen for special- og chefkonsulenter forhøjes. Trin 7 og trin 8 på basislønskalaen forhøjes ligeledes.

Trin 7 forhøjes med 1.009 kroner, trin 8 med 1.077 kroner, specialkonsulenter med 1.353 kroner og chefkonsulenter med 1.453 kroner (beløbene er i 00-niveau). Forhøjelserne er årlige, og træder i kraft 1. april 2022.

Pensionsbidraget forhøjes

Pensionsprocenten løftes for alle på overenskomsten fra 18,63 til 18,78. Forbedringen på pension træder i kraft 1. april 2022.

Denne forhøjelse omfattes af frit valg, så den i stedet kan udbetales som løn.

Introforløb for nyuddannede

Parterne har aftalt et særligt fokus på introforløb for nyuddannede og har også aftalt at udarbejde inspirationsmateriale til, hvordan man lokalt kan arbejde med fokus på nyuddannede. Vi følger op, når inspirationsmaterialet foreligger.

Kompetencefond

Parterne blev enige om, at Akademikerne skal træde ind i aftalen om Den Kommunale Kompetencefond. Det betyder, at akademikere i kommunerne fra 1. april 2022 kan søge midler fra fonden.

Læs mere om kompetencefonden for kommuner og regioner

Øvrige vigtige resultater

Udover de nævnte lønforbedringer, samt fokus på nyuddannede og kompetencefonden, blev parterne enige om andre vigtige forbedringer, fx om det psykiske arbejdsmiljø, senioraftaler og den grønne omstilling. Disse forbedringer gælder for hele det kommunale område, og er således ikke kun en del af akademikerforliget.

Vi vender tilbage med særskilt information om disse elementer, når de implementeres i de forskellige generelle aftaler.

Læs mere: Du kan få mere at vide om de enkelte dele i overenskomsten i artiklen OK21-forliget for kommunerne

Overenskomst i kommunerne
I slutningen af februar 2021 landede AC-forliget på det kommunale område, og nu er den endelige udgave af AC-overenskomsten for kommunerne udkommet. © Morten Bengtsson