Til indhold

Hjemmearbejde efter corona

Hjemmearbejde efter corona
Under hjemsendelsen er hjemmearbejde nærmest blevet det nye normale, og det er svært at forestille sig at gå tilbage til business as usual. Derfor overvejer mange arbejdspladser nu, hvordan de kan organisere delvist hjemmearbejde fremover. © Linkedin / Unsplash
Af Anna Dalsgaard

Akademikerne har udarbejdet en vejledning til lokalaftaler om hjemmearbejde i det offentlige. Som TR eller kontaktperson i det private, kan du også hente god inspiration i vejledningen.

Mange DM’ere har nu arbejdet hjemme i næsten halvandet år, og derfor er hjemmearbejde blevet en næsten selvfølgelig del af hverdagen på godt og ondt.

Nogle elsker fordybelsen og den forbedrede worklife-balance, mens andre er trætte af at være hjemme og savner kollegerne og det tættere samarbejde.

Uanset hvad, er hjemmearbejde nærmest blevet det nye normale, og det er svært at forestille sig at gå tilbage til at arbejde på samme måde som før hjemsendelsen. Derfor overvejer mange arbejdspladser nu, hvordan de kan organisere delvist hjemmearbejde fremover.

Læs mere om lokalaftaler på dm.dk

Frivillighed og fleksibilitet er et nøgleord

Når det gælder aftaler om hjemmearbejde er det DM’s klare anbefaling, at nøgleordene bør være frivillighed og fleksibilitet, og det flugter rigtig godt med en ny vejledning fra Akademikerne om indgåelse af lokalaftaler i det offentlige.

Vejledningen fra Akademikerne er et bidrag til, at medarbejdere og tillidsrepræsentanter kan være med til at præge arbejdspladsernes muligheder for hjemmearbejde inden for de overenskomstmæssige rammer, og DM anbefaler, at I tager udgangspunkt i vejledningen, når I drøfter og indgår lokale aftaler på jeres arbejdsplads.

I vejledningen fra Akademikerne hedder det, at det altoverskyggende princip på tværs af det offentlige område er, at hjemmearbejde er frivilligt:

”En medarbejder kan derfor ikke pålægges at udføre arbejde fra sit hjem, medmindre dette har været en klar forudsætning ved ansættelsen i den specifikke stilling. Tilsvarende eksisterer der ikke en ret til at arbejde hjemme for de enkelte medarbejdere. I stedet skal der indgås konkrete aftaler både mellem arbejdspladsen og den forhandlingsberettigede organisation (som regel den lokale tillidsrepræsentant), samt mellem den enkelte medarbejder og dennes chef, når der skal arbejdes hjemmefra fast eller fast tilbagevendende”.

Det betyder, at hvis man ikke har en lokalaftale og en individuel aftale om hjemmearbejde, kan man ikke i det offentlige arbejde regelmæssigt hjemme, bortset fra ved ekstraordinære situationer, så som under hjemsendelsen på grund af coronaepidemien.

Indholdet i lokalaftalen

Vejledningen indeholder en række emner, som akademikerorganisationerne anbefaler, at lokalaftalen bør tage stilling til.
Læs den fulde beskrivelse af emnerne i vejledningen  (Find den nederst i boksen med lokalaftaler).

10 emner I bør tage stilling til:

 1. Aftalens område og definition
 2. Formålet med hjemmearbejdet
 3. Niveauer af aftaler og hvad der aftales på hvilket niveau
 4. Vilkår for undtagelser
 5. Tilgængelighed ved hjemmearbejde
 6. Transport på hjemmearbejdsdage
 7. Tidsregistrering, sygdom og andet fravær ved hjemmearbejde
 8. Økonomien ved hjemmearbejde
 9. IT- og datasikkerhed
 10. Evaluering og opfølgning

Arbejdsmiljøloven ved hjemmearbejde

Arbejdsmiljølovgivningen gælder som hovedregel også ved hjemmearbejde, men der er enkelte undtagelser i lovgivningen for hjemmearbejde af mindre omfang.

Ifølge vejledningen har arbejdsgiveren ansvaret for, at arbejdsmiljøloven overholdes og medarbejderen har ansvar for at medvirke til overholdelsen. Ved hjemmearbejde skal både medarbejderen og arbejdsgiveren have fokus på hjemmearbejdets konsekvenser for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdes der regelmæssigt hjemmefra én dag om ugen eller oftere, skal hjemmearbejdspladsen indrettes arbejdsmiljømæssigt forsvarligt på lige vilkår med forholdene på arbejdspladsen. Kravene til hjemmearbejdspladsen er i så fald:

 • Der skal være tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser
 • Der skal være en arbejdsstol, der passer til medarbejderen
 • Der skal være et bord, der passer til medarbejderen. Hæve-sænkebord er ikke et krav
 • Der skal være plads til, at medarbejderen kan hvile armene på bordet foran tastaturet
 • Skærmen skal typisk kunne stå cirka 50 cm fra brugerens øjne. Tastatur og skærm skal kunne adskilles
 • Der skal være eksternt tastatur og mus
 • Hvis arbejdet kræver særlig belysning, skal der være en skrivebordslampe
 • Der skal være plads til nødvendigt udstyr, hjælpemidler og materialer

Uanset varigheden af hjemmearbejdet:

 • Er arbejdsgiver ansvarlig for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Medarbejderen skal medvirke til at arbejde efter arbejdsgiverens anvisninger.
 • Skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV) for hjemmearbejde. Arbejdsmiljøorganisationen aftaler hvordan denne opgave varetages

Læs hele vejledningen fra Akademikerne
(Du finder den nederst i boksen med lokalaftaler)
Vejledning til indgåelse af lokalaftaler om hjemmearbejde i det offentlige (pdf)

Læs mere

Artikel om lokalaftaler i staten
Styrelse bremser aftaler om hjemmearbejde (Akademikerbladet)

Artikler om reboarding
Sæt fokus på reboarding (TR NYT)

Kontorlivet bliver aldrig det samme igen (Akademikerbladet)

Artikler om distanceledelse
Kære chef, du skal have tjek på det digitale (Akademikerbladet)

Relationer er det vigtigste for lederen – også efter corona (Akademikerbladet)

Hjemmearbejde kræver hjemmebesøg (Akademikerbladet)

Hjemmearbejde efter corona
Under hjemsendelsen er hjemmearbejde nærmest blevet det nye normale, og det er svært at forestille sig at gå tilbage til business as usual. Derfor overvejer mange arbejdspladser nu, hvordan de kan organisere delvist hjemmearbejde fremover. © Linkedin / Unsplash