Til indhold

Du må gerne dele lønoplysninger i klubben

Du må gerne dele lønoplysninger med kollegerne
Du må gerne dele lønoplysninger med kollegerne, men ikke personnumre og tilhørsforhold til fagforening. © Clement / Unsplash
Af Af Anna Dalsgaard

Helle Damgaard, TR i Rigsarkivet, mødte modstand fra ledelsen, da hun ville sende lønoplysninger for akademikerne rundt på mail. Men lønoplysninger er ikke personoplysninger og må gerne deles.

GDPR kan virke indviklet og svært at gennemskue, og som tillidsvalgt kan du komme ud for, at din ledelse fortolker for hårdt på GDPR-reglerne, eller er usikre på, hvad de dækker over, og det kan gøre dit arbejde som tillidsvalgt mere besværligt end nødvendigt er.

Det oplevede Helle Damgaard tidligere på året, da hun, som hun plejer, ville dele lønoplysninger i klubben i forbindelse med lønforhandlinger.

DM’s Q&A om deling af lønoplysninger

Q: Kan vi dele lønoplysninger frit i klubben?

A: Ja, der er ikke nogen problemer i at dele lønoplysninger inden for eget overenskomstområde i klubben, så længe der ikke er angivet fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller CPR-nummer. Det gælder for løn og tillæg og for begrundelser for tillæg, så længe de ikke indeholder negativt ladede udtalelser om medlemmet/ikke-medlemmet. Husk at bruge Bcc feltet, når du kommunikerer med flere medlemmer i samme mail.

Læs mere om DM’s persondatapolitik for tillidsvalgte

Helle Damgaard har været tillidsrepræsentant på flere offentlige arbejdspladser, og har altid gerne ville dele lønoplysninger i klubben. Proceduren har været lidt forskellig, men har hvilet på en generalforsamlingsbeslutning om åbenhed i forhold til løn.

Hun er i øjeblikket tillidsrepræsentant i Rigsarkivet, og det var her, hun tidligere i år mødte modstand fra ledelsen, da hun ville rundsende lønoplysninger på akademikerkollegerne.

”Det syntes ledelsen ikke var nogen god ide. Både HR-chefen og administrationschefen var betænkelige og sådan lidt: ja, nu må vi lige se, om det er i orden at sende dem ud. Og hvad med GDPR?”, siger Helle Damgaard.

Fik svaret i DM’s Facebookgruppen for tillidsvalgte

Derfor lavede hun et opslag i DM’s Facebookgruppe for tillidsvalgte, hvor hun spurgte, hvad DM sagde til det, og hvilke erfaringer de øvrige tillidsvalgte har omkring det at dele lønoplysninger i forbindelse med lønforhandlinger.

Det skabte en god debat, hvor kommentarerne mest gik på, at det var helt ok at dele lønoplysninger med de implicerede kolleger.

En tillidsrepræsentant henviste til Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold, hvor det side 36 klart fremgår, at man gerne må dele lønoplysninger. Oplysningerne må bare ikke indeholde tilhørsforhold til fagforening og personnummer.

”Jeg endte med at referere til den specifikke vejledning fra Datatilsynet, og det viste sig så, at HR også havde tjekket det og fundet ud af, at det kunne de ikke være imod”, siger Helle Damgaard, og tillidsrepræsentanterne kunne dermed sende oplysningerne ud.

”Vi har altid en diskussion om, hvorvidt specialkonsulenter og chefkonsulenter skal med, da de kan vælge at forhandle selv. Derfor vil HR betinge sig deres samtykke til at medvirke i lønstatistikken, og der er altid et par stykker, der ikke vil være med og således ikke er med i statistikken”, siger Helle Damgaard.

Listen med lønoplysninger plejer at ligge på tillidsrepræsentantens kontor, hvor klubmedlemmerne kan komme forbi og se den. Men det var lidt svært sidste år, hvor de fleste arbejdede hjemme på grund af corona.

”Derfor skrev vi til alle og spurgte, om de havde noget i mod, at jeg sendte den ud. Det havde de ikke, så i år sendte vi den bare ud, og ingen har sagt noget til det”, fortæller Helle Damgaard, som lige har holdt klubmøde.

Inviter DM til klubmøde, hvis du møder modstand

Helle Damgaard var for mange år siden tillidsrepræsentant på Copenhagen Business School, hvor de besluttede at offentliggøre lønoplysninger, og hun husker ikke, at der var nogen særlig modstand fra kollegerne. Det var der til gengæld i Fællesadministrationen på Københavns Universitet, hvor hun var tillidsrepræsentant for 5-6 år siden.

”Jeg fik at vide fra nogle kolleger, at vi aldrig ville komme igennem med at dele lønoplysninger. Men vi gik i gang med at lave noget benarbejde, og da vi holdt en stor generalforsamling, inviterede vi DM med til at holde en peptalk. Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal”, fortæller hun.

Derfor er det også hendes råd at invitere de faglige organisationer med, hvis man har lokal modstand fra kollegerne mod at dele lønoplysninger.

Du må gerne dele lønoplysninger med kollegerne
Du må gerne dele lønoplysninger med kollegerne, men ikke personnumre og tilhørsforhold til fagforening. © Clement / Unsplash