Gå til sidens indhold

Hvorfor taler vi så meget om den betalte frokostpause?

”Jeg har jo ingen øvre arbejdstid, så jeg er da ligeglad med den betalte frokostpause”, hørte jeg en universitetsansat sige for nylig. Men ingen kan være ligeglade med, om frokostpausen er betalt eller ikke betalt". Læs hele lederen af DM's formand.

”Jeg har jo ingen øvre arbejdstid, så jeg er da ligeglad med den betalte frokostpause”, hørte jeg en universitetsansat sige for nylig. Men ingen kan være ligeglade med, om frokostpausen er betalt eller ikke betalt. 

For hvis den betalte frokostpause fjernes, svarer det til en lønnedgang på 7 procent, og det vil man så fra Moderniseringsstyrelsens side kunne skære i bevillinger – uanset øvre arbejdstid eller ej. 

En reduktion af de offentlige budgetter med 7 procent vil alle helt sikkert kunne mærke – og det vil være den logiske konsekvens, hvis de offentligt ansatte går 7 procent ned i løn.

Derfor er det helt essentielt, at alle offentligt ansatte bliver opmærksomme på, at det har virkelig stor betydning, at der stadig er betalt frokostpause. Også de privatansatte skal vide, at det er vigtigt, fordi lønninger på det offentlige og private område har afsmittende virkning.

Den betalte frokostpause ér en integreret del af den offentlige overenskomst.

Moderniseringsstyrelsen ønsker derimod at kutymegøre den – for så kan den fjernes, ligesom kutymefridagene er blevet det i stor stil.

Det kan lyde som det rene ordkløveri, at vi hænger os i, om det er kutyme eller integreret i overenskomsten. Men forskellen er kæmpe stor, for en kutyme kan opsiges uden forhandling. Vi vil som faglig organisation ikke stiltiende se til mens arbejdsgiverne udhuler vores overenskomster.

Hvis arbejdsgiverne ønsker ændringer i vores vilkår, så må de tage det op ved overenskomstbordet i stedet for at luske det igennem ved at kalde det en kutyme. Vi står 100 % fast her.

Jeg vil gerne bede dig som tillidsvalgt om at få denne forståelse ud til dine kolleger. Der er alt for mange, der ikke tror, at det får betydning, hvis den betalte frokostpause ryger.

Og sagen er, at det vil få enormt stor betydning. Heldigvis er der stor fælles forståelse blandt de faglige organisationer om sagen, men vi er jo kun stærke som fagforening, hvis medlemmerne lokalt på arbejdspladsen er ligeså opmærksomme på den betalte frokostpause, som vi er centralt ved overenskomstforhandlingerne.

Arbejdsopgaver og tid skal passe sammen. Vi skal stå sammen og stå imod det pres, der kommer. Jeg håber, at I sørger for at være i tæt kontakt med DM’s sekretariat, hvis der lægges op til forringelser på jeres arbejdsplads, som vi skal være opmærksomme på.