Gå til sidens indhold

Praktiske oplysninger

DM betaler mange af dine udgifter, når du følger en af vores uddannelser som arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis du er medlem af DM og anmeldt som arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, betaler vi dine udgifter til deltagelse, transport og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med følgende af DM’s uddannelser:

  • Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
  • Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter
  • Diplomuddannelsen for tillidsrepræsentanter.

Gratis uddannelse

Som arbejdsmiljørepræsentant og medlem får du ovenstående uddannelser helt gratis.

Transportrefusion

Vi refunderer transportudgifter efter DM’s regler for refusion.

Lønrefusion

Hvis du bliver trukket i løn for at deltage i en af ovenstående uddannelser, dækker vi din tabte arbejdsfortjeneste.

Du kan få din løn refunderet på to måder:

  1. Ved at indsende en kopi af din lønseddel til tillidsvalgte@dm.dk, hvor trækket er dokumenteret. Husk at vedlægge en udfyldt rejseafregningsblanket. Herefter overfører DM beløbet til dig
  2. Ved at din arbejdsgiver indsender en faktura på beløbet til DM på mailadressen faktura@dm.dk.

Kontakt DM

Har du spørgsmål til DM’s uddannelsestilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på tillidsvalgte@dm.dk.