Debat om Københavns biblioteker

Del artikel:
Af Anette Lerche

For mange tomme hylder og for ens udstillinger på tværs af lokalbibliotekerne. Sådan lyder kritikken af Københavns Kommunes biblioteker fra flere biblioteksbrugere.

I debatten om bibliotekerne i København kritiseres det blandt andet, at der er for få bøger på hylderne. Arkivfoto Jakob Boserup

Et opslag på Facebook med hashtagget #Redbibliotekerne af forfatter Sofie Kragh-Müller fra den 30. august er blevet delt mere end 1.600 gange. Her har hun fotograferet halvtomme bibliotekshylder på københavnske biblioteker og skriver blandt andet:  

»Det her billede burde føre til et krisemøde i bogbranchen. Det er en boghylde som den ser ud på fire af de Københavnske Biblioteker jeg har besøgt for nylig og sådan ser hylderne formentlig også ud på stort set alle andre i KK, hvis man skal tro min samtale med en leder på et af bibliotekerne....Lederen kunne fortælle, at man har indført et centralt panel, der indenfor bestemte kategorier udvælger, hvad der standardiseret skal stå på alle kommunens biblioteker. Det er fx romantiske knaldromaner, krimier, anmelderroste bøger og bøger om videnskab og bibliografier. De fleste andre bøger er sendt til et fjernlager i Albertslund og herfra kan låneren bestille sin ønskede bog. Hvis man da ved, hvad man vil læse«.  

Bibliotekschef: Vi har tilfredse brugere 

Jakob Heide Petersen, bibliotekschef i Københavns Kommune har udtalt sig til Kosmopol.dk om kritikken af det, han kalder en nødvendig modernisering. 

»Når vi kigger på både vores udlånstal og vores brugertilfredshed, scorer vi rigtig højt. Så jeg tænker, at vi har ramt et eller andet, der er i orden«, siger han den 15. september.  

I netartiklen udtaler bibliotekar i Københavns Kommune Tage Sørensen sig også om de standardiserede retningslinjer. 
»Jeg savner muligheden for at lave supplerende lokale udstillinger, og jeg savner muligheden for at gøre noget i retning af det, som politikerne jo også nævner, nemlig at bibliotekerne skal have et lokalt særpræg. Det er efterhånden svært at få øje på. Vi kan jo heller ikke sætte spot på meget af den ældre litteratur, ligesom jeg ikke længere kan lave en klassikerudstilling«. 

KI får flere henvendelser om københavnske biblioteker 

Som formand for Forbundet Kultur og Information følger Tine Segel debatten, og hun har også modtaget flere henvendelser fra borgere og politikere, der gerne vil drøfte Københavns Kommunes måde at drive biblioteker på. Hun ser det ikke som forbundets opgave at gå ind i de 98 kommunernes forskellige formidlingsstrategier på bibliotekerne. 

- Der er lokalt selvstyre, og bibliotekspolitikken fastlægges i hver enkelt kommune. Men jeg er meget glad for, at der findes så mange borgere, der engagerer sig og udtrykker deres forventninger til bibliotekstilbuddet. Der er stor forskel på, hvordan bibliotekstilbud udformes fra kommune til kommune, inden for bibliotekslovens ret vide rammer, så derfor er det vigtigt, at borgerne udtrykker både ris og ros og også deltager i den lokale debat, for sådan kan de jo påvirke bibliotekstilbuddet, siger Tine Segel.  

Hun deltog selv tidligere på året i et debatarrangement for borgere om Københavns biblioteker. Det var Foreningen Københavns Kommunes Bibliotekarer, der havde inviteret, og Tine Segel har efterfølgende oplevet at blive kontaktet af lokalpolitikere, der ønskede at blive klogere på bibliotekspolitik generelt.   

Hvad er det, der bekymrer borgerne? 

- Jamen helt konkret, så er der eksempelvis blevet stillet spørgsmålstegn ved, om man overholder biblioteksloven i København. Her mener forbundet ikke, at man kan konkludere, at de ensartede udstillinger på tværs af filialer/lokalbiblioteker i København er et brud med kravet om kvalitet, aktualitet og alsidighed, så længe samlingen samlet set opfylder disse kriterier. Rent fagligt mener vi dog, at der er stærke argumenter for, at et lokalbibliotek tilpasser sig lokale forhold, og netop derfor ser man også ret forskellige prioriteringer på tværs af kommunegrænserne, og det er en god ting, siger Tine Segel. 

Hun peger desuden på, at medarbejdere skal inddrages i udviklingen af biblioteksservicen og have indflydelse på opgaveløsningen. 

- Vi oplever, at det løfter kvaliteten af bibliotekstilbuddet, ligesom et godt bibliotekstilbud også giver borgerne mulighed for at møde faguddannet personale i hele eller store dele af bibliotekernes åbningstid, fordi det er det faguddannede personale, der kan vejlede og rådgive om informationssøgning og litteratur, siger Tine Segel, der peger på, at forbundets bekymring generelt, når det gælder bibliotekerne, går på, om besparelser og reduktion i bemandingen betyder, at bibliotekernes muligheder for at yde den bedst mulige service og især række ud til de borgere, der har allermest brug for bibliotekerne, begrænses.  

- Vi kan kun opfordre til, at man som borger tager aktivt del i debatten om bibliotekerne og stiller krav til politikerne om at prioritere bibliotekerne som kernevelfærd. Og så glæder jeg mig også over, at medarbejderne deltager i debatten. Det er utrolig vigtigt, at man som medarbejder sagligt kan gå ind i en debat om, hvordan man bedst løfter sin opgave.   

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}