Sådan får du din virksomhed sikkert igennem kriser

Del artikel:

Coronakrisen har dræbt din forretningsmodel, og hvis ikke selvstændige og freelancere tilpasser sig den nye virkelighed, vil det blive svært at klare sig. Startup-rådgiver Anders Graabæk deler her sine råd til, hvordan selvstændige kan identificere de udfordringer og tage rettidig handling.

Den 11. marts offentliggjorde regeringen sin beslutning om at lukke Danmark. I kølvandet fulgte en tsunami af aflyste og udskudte opgaver, som skyllede ind over vores vidensiværksættere, konsulenter og soloselvstændige. Vi står nu overfor en global recession og ja, det har også en betydning for dig som mindre virksomhedsejer.

Den voldsomme disruption af vores samfund og verdensøkonomien har tvunget os til at kigge vores forretningsmodel efter i sømmene. For mange er dette allerede kommet naturligt i form af en transformation til hjemmearbejdspladser og øget online tilstedeværelse.

Men er det virkelig så simpelt, at vi bare skal i gang med webinarer og online markedsføring?

I dette blogindlæg får du et par tommelfingerregler for forretningsdrift i recessionstider samt en række spørgsmål, du bør stille dig selv omkring din virksomhed og forretningsmodel (summen af de aktiviteter, der gør, at du tjener penge).

Din forretningsmodel er død

Lad os tage et skridt tilbage og prøve at anskue krisen udefra.

En af de fascinerende ting ved denne krise er, at den for mange virksomheder og borgere har betydet et totalt tab af kontrol. Virussen tvinger os til at holde os hjemme. Både virksomheder og kunder. Den tvinger myndighederne til at lukke samfund. Den har forhindret os i at rejse eller blot besøge vores kære. Den er omsiggribende og ikke mindst indgribende i vores handlingsramme.

Vi er i usædvanlig grad underlagt udefrakommende kræfter og kan ikke blot følge vores mavefornemmelse, eller hvad vi nu synes, som vi måske plejer. Vi har brug for at forstå de kræfter som vores organisationer er underlagt.

Det er tvingende nødvendigt, at vi som selvstændige bruger tid på at overveje, hvilke scenarier både den umiddelbare og den mere langsigtede fremtid byder på.

 1. Fordi vi skal have en fornemmelse af, hvad det er for et farvand vi navigerer i.
 2. Fordi vi skal forstå rammerne for, hvordan vi tilretter vores forretningsmodel.

Lad mig lige stave det helt ud: Din forretningsmodel er død. Hvis du ikke tilpasser din forretningsmodel, vil den hive din virksomhed med i faldet.

Derfor er det som insinueret i indledningen ikke nødvendigvis nok bare at flytte sin virksomhed online. Du skal have gentænkt din virksomhedsstrategi og stille spørgsmål til de forskellige elementer, som udgør din forretningsmodel.

Med andre ord: Undgå, at din virksomheds fremtid udelukkende er afhængig af din mavefornemmelse, men at du træffer beslutninger på et nogenlunde kvalificeret datagrundlag.

Vejen til en ny normal

COVID-19 har igangsat en krise, som forventes at gennemløbe tre faser: Fra nedlukning igennem en omstillingsfase til en ny virkelighed.

Som virksomhedsejer bør du overveje, hvordan du vil håndtere hver enkelt fase, så du også har noget at leve af i morgen. Fælles for alle tre faser er, at de udfolder sig på et bagtæppe af en global recession. Det skærper kravene til dine entreprenante evner, da der simpelthen er færre penge i omløb.

Nøglen til at klare sig godt i recessionstider er at finde en god balance imellem defensive og offensive tiltag.

Det defensive handler groft sagt om at overleve. Det gør du først og fremmest ved god økonomi- og likviditetsstyring. Og nu var det jo nok ikke lige derfor, man blev selvstændig, men ikke desto mindre nødvendigt for at kunne vide, hvad du har at gøre godt med. Så:

 1. Opdatér din økonomi og dit likviditetsbudget
  Hvor lang tid har du, før du må dreje nøglen om? Tag dine forholdsregler, og sørg for at have en dybdegående forståelse af, hvor din virksomhed står økonomisk. Få din revisor til at hjælpe. Hvis din revisor ikke lige er typen, du har lyst til at snakke med, så fyr ham/hende, og find en, du er tryg ved. En revisors forretnings- og ikke mindst hendes økonomiforståelse kan være uvurderligt i krisetider.

 2. Lav en liste over dine udgifter
  Kig på dine faste og variable udgifter gennem de sidste par måneder, og evaluér dem nøje. Om nødvendigt, så skær ned på det, som der er behov for at skære bort. Men…

 3. Hav is i maven
  Du er nødt til at finde en balancegang, når du trimmer dit budget. Pas på med at skære for dybt. Hjulene vil på et tidspunkt begynde at dreje igen, og du skal være klar til at kunne levere værdi. Så tag dine forholdsregler uden at skære den gren over, som du sidder på. Og vær ikke bange for at investere i enten nye værktøjer eller dig selv. Du er trods alt din virksomheds vigtigste aktiv. Undgå for alt i verden stilstand.

Fra forsvar til angreb

Det bringer os til offensiven.

Når vi er kommet igennem den indledende del af krisen, vil forretningsklimaet være forandret. Alt fra forbrugeradfærd og købsmønstre til forsyningskæder, forretningspartnere og konkurrenter kan potentielt være forandret. Hvordan påvirker det din forretningsmodel? Hvad bliver du nødt til at gøre anderledes?

Observér markedet, og gennemtænk, hvad der vil ændre sig, og hvad der vil være business as usual. Lav de nødvendige ændringer, og positionér dig selv på markedet, så du er forberedt, når hjulene så småt begynder at dreje igen.

Men før du blæser til angreb, skal du lige sikre dig at du har tolket situationen korrekt. Så..

 1. Kunder
  Hold øje med dine kundesegmenter og den generelle forbrugeradfærd. Hvilken kulturel indvirkning vil krisen have? Hvordan vil den påvirke markedet? Hvordan vil dine kunder reagere? Hvad sker der med deres købekraft? Vil de også revurdere deres udgifter, og hvordan vil din forretning kunne konkurrere med kundernes alternativ i denne situation? Har du et produkt eller en service, der er ”nice to have” eller ”need to have”?

  Brug lidt tid på at kigge bagud. Hvad var reaktionsmønstrene under finanskrisen i 2008? Hvilke virksomheder i din branche kom ud på toppen og hvorfor?

 2. Samarbejdspartnere
  Kig grundigt på dine samarbejdspartnere. Det kan omfatte alt fra distributører, tjenesteudbydere i værdikæden til salgskanaler, banker eller investorer, offentlige myndigheder osv. Hvordan har de eksterne aktører i din værdikæde eller salgsflow det?

  Hvordan vil krisen påvirke deres evne til at performe i forhold til din forretning? Hvad er deres likviditetsmæssige situation? Hvordan vil deres forretningsmodel blive påvirket på kort og langt sigt? Hvad sker der i deres setup, som du bør være opmærksom på? Skal du revurdere dine forretningsbetingelser eller finde alternative leverandører?

  Vær i tæt dialog med dine nøglepartnere for at vurdere, hvordan situationen påvirker dem. Dine samarbejdspartnere udgør en vigtig nøgle for din evne til at levere værdi fremadrettet.

 3. SWOT
  Revurdér din forretningsmodel. Hvad er dine styrker og svagheder? Truslerne er sandsynligvis ret indlysende på nuværende tidspunkt, men hvor er dine muligheder? Hvordan kan du udnytte det, dig og din virksomhed gør bedst, på en ny måde?

 4. Data og analyse
  Sørg for at indsamle den data og udføre den analyse, der skal til, for at du kan tage de overordnede strategiske beslutninger. Skal du holde kursen, justere en smule eller tænke helt nyt? Træk vejret, tænk dig om, og gå så i offensiven.

  Begynd at positionere din virksomhed med udgangspunkt i den nye virkelighed. Få dit værditilbud ud til din målgruppe. Vær synlig. Det kan være, du må nedskalere din aktivitet for en stund, men sørg for, at dine kunder har dig frisk i erindring. Hvis du vurderer, løsningen er at forfølge nye markedsmuligheder, så gør det hurtigere, smartere og mere aggressivt end dine konkurrenter.

Sæt tid af til at tænke strategisk

Den største udfordring for selvstændige er mangel på tid. Det betyder ofte, at vi ikke får brugt nok tid til at tænke strategisk. Også strategikonsulenterne.

Men lige nu har vi et lille vindue, mens det hele står stille, hvor vi rent faktisk har tid til at tænke os om. Noget, der for de fleste selvstændige er en mangelvare i hverdagen. Brug tiden fornuftigt. Overvej de langsigtede konsekvenser af krisen, og skitsér en strategi, der udnytter de nye dynamikker, tendenser og skift i samfundet.

Tal med dine kunder, partnere, kollegaer, forretningsrådgivere osv. Sørg for at have en nysgerrig tankegang i din søgen efter svar, så du kan være åben for at finde de rigtige løsninger.

Vær defensiv for at sikre din overlevelse på den korte bane. Vær offensiv for at vinde på den lange. Revurdér din strategi, tilpas din forretningsmodel, og find dit fokus. Håb på det bedste, men forbered dig på det værste. Tag initiativ, og genvind styring over situationen.

Store træer vælter, når det stormer. Det skaber plads til, at de mindre skud kan komme frem. Grib muligheden.

Om Anders Graabæk

Anders Graabæk er uddannet cand.mag.mus. med profil i Music/Arts Management fra KU i 2011. Han er ekspert i Lean Startup og ejer af konsulentvirksomheden Validate Consult.

Powerpoints fra webinar

Se powerpoints fra webinaret 'Sådan får du din virksomhed sikkert gennem coronakrisen'.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje