Til indhold

Salg og markedsføring

Som selvstændig, freelancer eller kombinatør, skal du være opmærksom på, at der er forhold i dit arbejdsliv, som du selv skal sørge for.

Som ejer af en virksomhed driver du den for egen regning og risiko. Du skal for eksempel forsikre dig i arbejdstiden, finansiere udviklingstid, kunne lave et opsøgende salg osv. 

Find information om bl.a. virksomhedsformer, forsikringer og indgåelse af aftaler og få råd om, hvordan du fastsætter honorar eller timepris, markedsfører dit produkt og får adgang til advokatbistand.

Du kan deltage i kurser, workshops og webinarer om temaer, der er vigtige i dit arbejdsliv som selvstændig samt blive en del af et fagligt fællesskab i en vifte af netværk for selvstændige, freelancere og kombinatører.

Brug DM som sparringspartner

Du kan bruge DM som sparringspartner i forskellige situationer, hvor du har brug for rådgivning. Fx når du skal have afklaret, om du i forbindelse med en freelanceopgave faktisk har lønmodtagerstatus. Det kan være relevant at få afklaret, om din status er lønmodtager eller freelancer i den situation, hvor du har en fast aftale med én bestemt virksomhed om at udføre en række opgaver mod honorarbetaling. Det kan også være du gerne vil have sparring på en problemstilling om aftaler og kontraktforhold.

Kontakt DM
; ;