Til indhold

Selvstændig på barsel

Når du skal på barsel eller adoptionsorlov som selvstændig, kan du søge om at få udbetalt både barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og barselsudligning/kompensation via Barsel.dk.

Fra Udbetaling Danmark 

Dine barselsdagpenge bliver beregnet ud fra overskuddet i din virksomhed. 

For at få det fulde barselsdagpengebeløb skal din indtægt være mindst 232.212 kr. (2022) om året. 

Udbetaling Danmark beregner din barselsdagpengesats ud fra oplysningerne fra din nyeste årsopgørelse, der er tilgængelig hos Skattestyrelsen den dag, din ansøgning bliver modtaget. 

Oplysningerne, de bruger, er:

 • overskuddet i din virksomhed
 • indtægt overført til medarbejdende ægtefælle
 • egne syge- og barselsdagpenge.

Har du ikke har arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorattesteret regnskab for et helt år. Regnskabet skal være opgjort på samme måde som årsopgørelsen. 

Overdragelse af orlov med barselsdagpenge  

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen. 

Hvis den ene forælder er selvstændig, kan op til 22 af ugerne overdrages til den anden forælder.   

Orlov til mor, hvis forældrene bor sammen ved fødslen:

 • 2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages 
 • 8 ugers orlov – kan i nogle situationer overdrages 
 • 14 ugers orlov – kan overdrages 

Orlov til far eller medmor, hvis forældrene bor sammen ved fødslen:

 •  2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages 
 • 22 ugers orlov – kan overdrages

Delvis genoptagelse af arbejdet 

Selvstændig kun holde orlov på enten fuld tid, 75% eller på halv tid. 

Hvis den selvstændige afholder orlov med enten 75% eller 50%, bliver orloven beregnet i forhold til det antal ugentlige arbejdstimer, som den selvstændige har oplyst til Udbetaling Danmark. 

Det betyder fx, at hvis den selvstændige har givet besked om, at vedkommende normalt arbejder 50 timer om ugen, må vedkommende arbejde op til 25 timer om ugen, hvis vedkommende også vil holde delvis orlov.  

Hvis arbejdet genoptages med mere end 50% af den normale arbejdstid pr. uge, tæller det som, at den selvstændige arbejder på fuld tid. Den selvstændige vil i den situation ikke kunne modtage barselsdagpenge.

Hvornår er du selvstændig?

Udbetaling Danmark vil typisk betragte dig som selvstændig, hvis:

 • Du udfører dit arbejde for egen regning, for egen risiko og i eget navn
 • Du er momsregistreret, og din indtjening beskattes som b-indkomst
 • Du kan ansætte andre til at udføre dit arbejde
 • Du betaler selv for materialer, kontor, bil og lignende
 • Du fastlægger din egen arbejdstid
 • Du fastsætter selv din løn/honorar og prisen på evt. ydelser og varer
 • Du har indgået skriftlige samarbejdsaftaler og har flere kunder
 • Du udfører dit arbejde hjemme eller fra eget kontor
 • Du har tegnet en frivillig erhvervsforsikring
 • Du er ejer eller medejer af en enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab (I/S) eller kommanditselskab (K/S)

Betingelserne for at du som selvstændig kan modtage barselsdagpenge er:

 • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
 • Der er overskud i din virksomhed.
 • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
 • Du er sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel.

Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barsels dagpenge eller lignende ydelser, tæller ikke med som arbejde.

Betingelserne for at du som selvstændig desuden kan modtage kompensation/barselsudligning er:

 • Barnet er født 1. januar 2021 eller senere
 • Du er gået på orlov 1. januar 2021 eller senere
 • Du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark
 • Du har en årsindtægt som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (231.920 kroner i 2021). Det er din årsindtægt fra din seneste årsopgørelse fra SKAT, der indgår i beregningen.

Hvor meget kan du modtage?

Du kan pr. 1. januar 2021 modtage op til 199,28 kroner pr time i alt – fordelt således:

Barselsdagpenge – Udbetaling Danmark:
Op til 120,54 kroner pr. time (2021 niveau)

Kompensation/barselsudligning – Barsel.dk:
Op til 78,74. kroner pr. time (2021 niveau)

Hvor længe kan du modtage barselsdagpenge og barselsudligning?

Du kan få barselsdagpenge i flere uger end du kan få barselsudligning

Barselsdagpenge

Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældrene tilsammen har ret til orlov og dagpenge i 52 uger. De 52 uger gælder både til orlov før og efter fødsel.

Nogle perioder er reserveret moren, andre er reserveret til partneren, og der er perioder, som dækker begge forældre.

Forældrene kan tilsammen holde orlov i op til 112 uger, men får kun dagpenge i tilsammen 52 uger. Reglerne for fravær og reglerne for dagpenge er således ikke fuldstændig parallelle, da retten til fravær strækker længere end retten til dagpenge.

Ret til dagpenge ifølge dagpengeloven

  Før fødslen Efter fødslen
Mor: 4 uger 14 uger (barselsorlov)
Far:   2 uger (fædreorlov)
Til deling:   32 uger (forældreorlov)

Ret til kompensation/Barselsudligning

  Før fødslen Efter fødslen
Mor: 4 uger 2 uger
Far:   3 uger (efter fædreorloven)
Til deling:   25 ugers fællesorlov

Vidste du ...?

På Virk.dk kan du indberette orlov og søge om barselsdagpenge/barselsudligning.

Vær opmærksom på, at du skal søge senest 8 uger efter din første fraværsdag.

Barselsdagpenge til selvstændige

Barselsfond for selvstændige

Selvstændige omfattes af barselsfonden på det private arbejdsmarked.

Barselsfond for selvstændige
; ;