Til indhold

Lukning af virksomhed

Ved lukning af din virksomhed skal du være opmærksom på følgende.

Rent praktisk sker lukningen af virksomheden på virk.dk

Du skal anmelde lukningen af din virksomhed til skat.dk. Der er desuden en række vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til forskudsopgørelse, skatteregnskab og moms som du kan læse mere om inde på skat.dk under lukning af virksomhed. 

Du skal gemme relevante dokumenter i 10 år efter virksomhedens ophør. Relevante dokumenter kan være: Følgesedler, kontokort, z-bon, journaler, bestillingsbøger, fabrikationsbøger, lageroptællingslister. Regnskabsmateriale i forbindelse med ombygning eller køb af din virksomhed, skal også gemmes.

Gældsat virksomhed: Har din virksomhed gæld, skal denne afvikles før du kan lukke virksomheden. Der er i den situation følgende muligheder for lukning:

  • Betalingserklæring: Er virksomheden registreret som et IVS, ApS eller A/S kan det lukkes med en betalingserklæring. Lukningen kræver at virksomhedens ejer/ejere erklærer at al gæld i virksomheden er betalt. Dette betyder også, at det er de registrerede ejere af virksomheden der personligt hæfter for den eventuelle tilbageværende gæld, der er i virksomheden. Det vil sige, at hvis en kreditor henvender sig med et krav efter lukningen af virksomheden, så vil de registrerede ejere skulle betale kreditoren. Er det ikke muligt at betale alt gælden, kan virksomheden enten lukkes gennem likvidation eller konkurs.
  • Likvidation: Denne afviklingsform betyder, at virksomhedens aktiver sælges, og at kreditorer får tilbagebetalt det skyldige beløb fra virksomheden. Herefter kan selskabet lukkes. Kan der ikke ved salg af aktiver opnås tilstrækkelig likviditet til at virksomheden kan betale sin gæld, så er virksomheden insolvent. I den situation kan virksomheden ikke lukkes ved frivillig likvidation, men kan i stedet lukkes gennem konkursbehandling.
  • Konkursbehandling: Er virksomheden insolvent, kan en kreditor eller ejer af virksomheden begære virksomheden konkurs. Det sker ved at sende en konkursbegæring til skifteretten. Læs mere om konkurs på domstol.dk
; ;