Til indhold

Regnskab og revision

Når du har registreret din virksomhed, har du pligt til at føre regnskab over virksomhedens aktiviteter.

Du kan enten selv stå for at føre regnskab og bogføre, eller du kan få hjælp fra en revisor eller lignende. Det er meget vigtigt, at du sørger for at leve op til lovgivningen og dens krav, da det ellers kan føre til bøder eller nedlukning af din virksomhed.

Læs mere: Bekendtgørelse af bogføringslov (Retsinformation)

Du bør også undersøge, hvilke specifikke krav der er til din virksomhedstype/selskabstype. Disse varierer nemlig alt efter, hvilken form du har valgt.

Dertil skal du udarbejde et årligt regnskab i henhold til årsregnskabsloven.

Læs mere: Bekendtgørelse af årsregnskabsloven (Retsinformation)

Desuden skal du huske at gemme alle bilag på dine udgifter og indtægter, så du kan dokumentere overfor revisor eller SKAT, at regnskabet og bogføringen er foretaget i overensstemmelse med lovgivningen på området.

; ;