Gå til sidens indhold

Selvstændig og freelancer

Få overblik over de regler, du skal være særlig opmærksom på som selvstændig eller freelancer.

Selvstændig eller freelancer?

Selvstændig eller freelancer? Hvad er forskellen egentlig, og hvad betyder det for dig?

Selvstændig

At være selvstændig betyder, at du driver en virksomhed for egen regning og risiko, og at virksomheden har til formål at generere et overskud. Du skal drive din virksomhed seriøst. Det vil sige, at du skal have et varelager med produkter, som du markedsfører og sælger. Et produkt kan både have materiel og immateriel karakter. Et produkt kan altså godt have form af en ydelse, hvis indhold er viden.

Som selvstændig og virksomhedsejer adskiller dine skatteforhold sig fra fx lønmodtageres og freelanceres.

Læs om blandt andet skat af egen virksomhed, fardrag, regnskab, bogføring og faktura på Skat.dk.

Freelancer

At være freelancer betyder, at du udfører opgaver for andre mod et honorar – men du har ikke din egen virksomhed.

Som freelancer er din status ikke ligeså entydig. I udgangspunktet har du – ligesom selvstændige – ikke nogen lønmodtagerrettigheder som freelancer, fx løn under sygdom og ferie, men der kan være undtagelser.

En forudsætning for, at du i skattemæssig forstand defineres som lønmodtager, er, at du ikke har en personlig økonomisk risiko ved at udføre arbejdet.

En personlig økonomisk risiko handler om din situation, hvis du fx bliver syg og ikke kan udføre opgaven eller hvis du bliver gravid. Er det dig personligt, der bærer det fulde økonomiske ansvar, eller er det også virksomheden, du udfører arbejdet for?

Hvis du har en fast aftale med én bestemt virksomhed om at udføre en række opgaver mod honorarbetaling, er det en god ide at få vurderet din status som freelancer eller lønmodtager. Kontakt SKAT for at få en konkret vurdering af din skattemæssige status og Magistrenes A-kasse i forbindelse med din dagpengeret.

I forhold til dine øvrige rettigheder på arbejdsmarkedet, kan du kontakte DM på 38 15 66 56 eller dm@dm.dk

Honorar og økonomiske risici

Når du fastsætter dit honorar, skal du også indregne dine økonomiske risici. Som hovedregel kan du regne med, at cirka 50 procent af din honorarbetaling skal afsættes til at betale de omkostninger, som du personligt skal betale for at være sikret på samme måde som en lønmodtager, der er fastansat i en virksomhed: løn under sygdom, feriepenge og pension.

Det kan være en fordel for dig at have tegnet en forsikring, som dels dækker indkomsttabet, dels gør det muligt at få sygedagpenge fra den første dag, du er syg.

Husk også, at du selv skal sikre, at du får et tilstrækkeligt honorar til at indbetale feriepenge, pension, skatter og afgifter.