Til indhold

Privatansat

Din arbejdstid er ikke fastsat i lovgivningen, men den er fastlagt i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Typisk vil din arbejdstid være på 37 timer om ugen – som oftest uden frokost..

Arbejdsmiljøloven om arbejdstid

Selvom arbejdstid ikke er reguleret af lovgivning, er der nogle bestemmelser i arbejdsmiljøloven, som begrænser, hvad der kan aftales om arbejdstid. Du skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i en periode på 24 timer – det vil sige, der skal gå 11 timer, fra du går hjem fra arbejde, til du møder igen. Derudover skal du inden for hver periode på syv døgn have fri mindst et døgn.

Samtidig må din arbejdstid per uge ikke overstige 48 timer i gennemsnit over en periode på fire måneder tilbage, hvis du er privatansat.

Merarbejde

Hvis du er ansat på en overenskomst eller omfattet af en lokal aftale, vil der ofte være fastlagt bestemmelser for merarbejde. Typisk vil merarbejde medføre afspadsering eller blive udbetalt med et tillæg per merarbejdstime.

Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, vil regler om merarbejde fremgå af din kontrakt. Mange har ikke en højeste arbejdstid og er ansat på det, man kalder jobløn. Når der ikke er aftalt regler om merarbejde i din kontrakt, skal du i et rimeligt omfang påtage dig merarbejde, og du har ikke krav på at blive honoreret eller optjene afspadsering.

Læs mere om jobløn

DM anbefaler, at din ansættelseskontrakt indeholder en ugentlig arbejdstid med en bestemmelse om, hvordan eventuel merarbejde honoreres.

Øget fleksibel arbejdstid

Øget fleksibel arbejdstid betyder, at akademikerne på jeres arbejdsplads indgår en lokal aftale med arbejdsgiver om, at I har mulighed for at indgå aftale om et andet ugentligt timetal end 37 timer. En lokal aftale om øget fleksibel arbejdstid, er et signal om, at arbejdspladsen ønsker, at medarbejderne har muligheden for at gå ned i tid.

Se tjekliste og anbefalinger til tillidsrepræsentanter, hvis I vil indgå aftale om øget fleksibel arbejdstid