Til indhold

Mange oplever desværre, at de ikke får den feedback, de synes de har behov for.

Når man ikke får feedback nok, kan det handle om, at kolleger og leder har meget travlt, at de ikke er vant til at udveksle feedback eller ikke ved, hvordan man skal gribe feedback an. Det handler sjældent om direkte modvilje mod at give dig det, du har brug for.

Det er under alle omstændigheder en god idé, at du selv tager et medansvar for at få den feedback, du har brug for.

Bed om det

Når du beder om feedback, er det vigtigt at du gør det let for den, du gerne vil have feedback fra. Det kan du gøre ved at stille spørgsmål, der hjælper med at fokusere feedback’en. Fx kan du sige:

“Jeg synes (XX-opgave) er en udfordring for mig. Vil du give mig en tilbagemelding på det, jeg har skrevet?”

Eller:

“Jeg har gjort mig meget umage med at (XX-handling) og jeg kunne egentlig godt tænke mig din vurdering af, hvor godt det er lykkedes og hvad jeg evt. kan gøre bedre.”

Du kan fx bede om feedback på noget som

 • du synes er svært eller udfordrende
 • du har gjort dig umage med
 • du er god til eller stolt over
 • du er i tvivl om eller ikke forstår
 • du ved andre lægger vægt på
 • du bare vil være helt sikker på er rigtigt løst
 • du gerne vil have et andet perspektiv på

Det kan også være nødvendigt i nogle situationer at fortælle, hvad den anden ikke behøver give dig feedback på. Fx: “Du behøver ikke rette kommaer”.

Eller du kan lægge en begrænsning på: “Jeg har kun en time til at gøre det bedre, så hvad vil du foreslå jeg bruger den time på?”.

Når du fokuserer dit behov for feedback som fx beskrevet her, hjælper du både dig selv og den anden med at gøre det overskueligt. Samtidig kan det også føles både naturligt og værdigt at give og modtage feedback, når du specifikt giver udtryk for, hvilken feedback du har brug for.

Hvem kan jeg bede om feedback?

Som udgangspunkt har din nærmeste leder et ansvar for, at dine kompetencer bliver brugt og udviklet på en måde, der tjener arbejdspladsen bedst. Derfor er det oplagt at spørge din leder om feedback.

Der kan være forskellige grunde til at din leder ikke kan eller vil give dig feedback:

 • Din leder har travlt
 • Din leder ved ikke nok om hvad du laver
 • Din leder har en helt anden faglighed
 • Din leder synes det er bedre, at du får feedback fra en kollega

Hvis din leder ikke kan eller vil give dig feedback når du har brug for det, kan du spørge lederen hvem af dine kolleger han eller hun vil foreslå dig at spørge.

Du kan også selv beslutte hvilke(n) af dine kolleger du vil spørge. Det vil være naturligt at vælge ud fra to kriterier:

 • Hvem har du tillid til?
 • Hvem har du (faglig) respekt for?