Q&A om de nye chefaftaler

Del artikel:

Vi har samlet de hyppigste spørgsmål og overvejelser i forbindelse med overgang til de nye chefaftaler.

Hvad gælder, hvis jeg er blevet ansat i perioden fra 1. januar 2019 og ind til aftalernes udstedelse?

Hvis du er ansat efter 1. januar 2019 men inden aftalernes udstedelse, vil du skulle overføres til de nye aftaler. Det hænger sammen med, at aftalerne er aftalt til at træde i kraft den 1. januar 2019. Det er DM's opfattelse, at du i forbindelse med overflytningen vil have krav på en lønforhandling om vilkår i henhold til den nye aftale.

Er jeg tvunget til at overgå til ny chefaftale – og er der en frist?

Nej, du er ikke tvunget til at overgå til den ny aftale. Det er dit individuelle valg. Du forbliver på det ansættelsesgrundlag, du er ansat efter i dag, med mindre du selv vælger at overgå til den nye aftale.

Du kan tidligst overgå til den nye chefaftale 1. januar 2019. Der er ingen frist for, hvornår du senest kan overgå.

Jeg vil gerne overgå til ny chefaftale – hvad gør jeg?

Hvis du gerne vil overgå til den ny chefaftale, skal du blot gøre din arbejdsgiver opmærksom på det. Herefter kan du principielt overgå med dine nuværende vilkår, herunder din hidtidige pensionsprocent.

DM anbefaler dog, at du anmoder om en forhandling i forbindelse med en eventuel overgang til den nye chefaftale, da det åbner mulighed for at forbedre dine lønvilkår, pensionsprocent og fratrædelsespakke.

Netop på grund af forhandlingsmuligheden er det vigtigt, at du kontakter en konsulent i DM's lederteam og drøfter mulighederne, inden du går til din arbejdsgiver.

Kontakt DM's lederteam

Uanset om din løn og dine vilkår forbliver det samme, vurderer DM, at du bør få et nyt ansættelsesbevis, hvis du overgår til en ny chefaftale. I den forbindelse skal du sikre dig, at din ansættelsesanciennitet overføres.

Hvor ofte kan jeg forhandle løn?

De nye chefaftaler regulerer ikke, hvornår og hvor ofte du kan forhandle løn. Det er fortsat din og din arbejdsgivers vurdering, hvornår en forhandling er passende, men DM anbefaler en forhandling mindst en gang om året.

Hvorfor er der ingen lønrammer?

Med de nye regler indføres en helt ny måde at forhandle og sammensætte lønnen på. Stillingernes grundløn bliver ikke længere klassificeret i lønrammer for enkeltstillinger, og aftaler om tillæg bliver ikke længere reguleret af cheflønspuljen.

Fremover aftaler I blot en samlet løn, ligesom der også kan aftales resultatbaserede lønordninger.

Når hele lønnen fremover skal forhandles lokalt og under større frihedsgrader, vil det betyde, at de lokale forhold på institutionen og dine individuelle kompetencer vil få en større og mere synlig position i lønforhandlingen.

Det er en forudsætning i de nye chefaftaler, at lønnen forhandles mellem den enkelte chef og arbejdsgiver.

Har det betydning for min resultatløn?

DM vurderer, at brugen og størrelsen af resultatløn er et lokalt ansvar, der ikke længere kan normeres ved centrale puljer eller instrukser. Det betyder, at det vil være muligt at omlægge hele eller dele af din resultatløn til fast løn i en lokal prioritering.

Baggrunden for denne vurdering er, at der med de nye chefaftaler blev etableret et individuelt og decentalt lønsystem, hvor det er forudsætningen, at der sker en lokal prioriteret og ansvarlig løndannelse.

Har det betydning, at jeg er ansat på åremål?

Ja, du kan ikke umiddelbart overgå til den nye chefaftale, hvis du er ansat på åremål. Hvis du bliver genansat eller forlænger åremålet, har du dog mulighed for overgå til ny chefaftale.

Jeg er ansat i lønramme 37 i dag med cheflønstillæg og resultatløn – hvad sker der, hvis jeg overgår?

Hvis du vælger at overgå til den nye chefaftale, sammensmeltes din lønramme og cheflønstillæg til en samlet fast løn. Din resultatløn fortsætter uforandret, medmindre I aftaler noget andet.

Jeg er ansat som tjenestemand – hvad anbefaler DM?

DM anbefaler ikke, at du som tjenestemand overgår til ny chefaftale og derved bliver overenskomstansat.

Vi vurderer, at de elementer, der bl.a. ligger i ansættelsesbeskyttelsen for en tjenestemand, herunder rådighedsløn og pensionsværn, fortsat er mere attraktive end det, der ligger i de nye chefaftaler.

Din aftale om tillæg vil, som det også gælder for alle andre chefer på området, ikke længere være reguleret af cheflønspuljen.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje