Sådan har vi gjort

Del artikel:

I DM’s vilkårsberegnere beregner vi den samlede værdi af din ansættelse ved at omregne værdien af fridage, barsel, betalt tid til frokost mm. til kroner og ører. Læs her, hvordan vi har beregnet de enkelte dele af beregneren.

Overenskomsterne

Overenskomsterne i vilkårsberegnerne er forudindtastede med indholdet af de overenskomster, som DM’s medlemmer kan være omfattet af.

Månedsløn inkl. eget pensionsbidrag

I dette felt skal du indtaste din bruttoløn, dvs. din samlede løn før fradrag af dit eventuelle eget pensionsbidrag. Du finder typisk bruttolønnen øverst på din lønseddel.

Arbejdsgivers pensionsbidrag

Arbejdsgiverens pensionsbidrag beregnet på baggrund af den angivne bruttoløn og den procentsats, din arbejdsgiver betaler. Satsen kan du typisk finde i dit ansættelsesbevis eller nederst på din lønseddel.

Bonus eller engangsvederlag

Bonus eller engangsvederlag skal angives som et årligt beløb pr. kalenderår. Beregneren omregner derefter værdien til et månedligt beløb.

Arbejdstid og timeløn

Timelønnen bliver beregnet på to forskellige måder:

Hvis du har svaret ja til overarbejdsbetaling, bliver din timeløn beregnet på baggrund af din månedsløn, eventuelle bonus, arbejdsgivers pensionsbidrag og aftalte arbejdstid pr. uge.

Hvis du har svaret nej til overarbejdsbetaling, bliver din timeløn beregnet på baggrund af din månedsløn, eventuelle bonus, arbejdsgivers pensionsbidrag og faktiske arbejdstid pr. uge.

Rådighedstillæg

Vilkårsberegnerne kan ikke beregne rådighedstillæg.

Betalt tid til frokost

Værdien af den betalte tid til frokost bliver regnet på baggrund af din timeløn og de antal arbejdsdage, der er på en måned (hvilket SKAT har fastsat til 18).

Ferietillæg

Ferietillægget bliver beregnet på baggrund af din bruttoløn.

Feriefridage, omsorgsdage, seniordage og andre fridage

Alle disse fridage bliver beregnet på baggrund af din månedsløn, eventuelle bonus og arbejdsgivers pensionsbidrag samt antallet af arbejdsdage på en måned (hvilket SKAT har fastsat til 18).

Mobil og/eller internet

Arbejdsgiverbetalt mobil og/eller internet er sat til en fast værdi på 233 kr., som er fastsat af SKAT (2018-niveau).

Firmabil

For at gøre vilkårsberegnerne så overskuelige som muligt, er der i beregningen af værdien af firmabil taget udgangspunkt i tre eksempler: en bil med en værdi på ca. 160.000 kr., 300.000 kr. og 600.000 kr. Alle tre eksempler er baseret på SKAT’s definitioner af værdien af en firmabil.

Ifølge SKAT bliver der betalt skat af 25 % af de første 300.000 kr. af bilens værdi, og 20 % af resten. Derudover er der indregnet et miljøtillæg på 7.500 kr.

Sundheds- og helbredsforsikring

Værdien af en arbejdsgiverbetalt sundheds- og helbredsforsikring er beregnet ud fra en gennemsnitspris på de syv største ordninger i Danmark.

Aviser og magasiner

Værdien af arbejdsgiverbetalte aviser eller magasiner er sat til en gennemsnitlig værdi på 500 kr. om måneden.

Barsel

Værdien af en barselsperiode er beregnet på baggrund af din månedsløn, eventuelle bonus, arbejdsgivers pensionsbidrag samt antallet af arbejdsdage på en måned (hvilket SKAT har fastsat til 18). For delvis løn under barsel tager beregningen udgangspunkt i en halv månedsløn.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}