Til indhold

Trivsel og teknologi i uddannelserne

Emne Uddannelse
© DM

Uddannelse er samfundets redskab til at sikre, at nye generationer bliver i stand til at udvikle løsninger på nye samfundsudfordringer. Men det kræver, at de unge trives og oplever, at de selv kan skabe forandringer. Uddannelserne skal ruste unge til at gå foran i den teknologiske udvikling, så teknologi og digitalisering både udvider den enkeltes engagement i samfundet og understøtter sammenholdet.

De unge, vi uddanner, skal kunne håndtere større kompleksitet, men nok så vigtigt skal de kunne stå sikkert i sig selv og samtidig kunne spille frugtbart sammen med andre. Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon

Camilla Wang

Læs hvorfor trivsel og en stærk tro på egen faglighed er afgørende for, at nye generationer bliver i stand til at udvikle løsninger på nye samfundsudfordringer.

Læs kronikken