Til indhold

Kultur er et fællesskab om de store udfordringer

Emne Fællesskab
© DM

Kulturområdet skal frem mod 2030 reformulere sin opgave med et problemorienteret fokus i forhold til bl.a. klimaforandringer, polarisering og globalisering og skabe oplevelser på tværs af alder og uddannelsesniveau. Kulturoplevelser hjælper os til at møde komplekse udfordringer, og vi har brug for, at kulturlivet beskæftiger sig med de spørgsmål, der optager os.

Kulturpolitik et af de redskaber, vi har til at imødegå truslerne i de udviklingsprocesser, samfundet står over for i fremtiden, som på samme tid kan vække bekymring og begejstring. Lasse Horne Kjældgaard, professor og centerleder for H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet

Lasse Horne Kjældgaard

Læs hvordan kulturoplevelser hjælper os til at imødekomme samfundsudfordringer, og hvorfor tiden er moden til at gentænke kulturområdet i sammenhæng med andre politikområder.

Læs kronikken
Museerne er vigtige for et aktivt demokrati og må påtage sig værtsrollen som samlingspunkt for debat og konflikt. Ellers mister de relevans og samfundsmæssig forankring. Mikkel Bogh

Mikkel Bogh

Læs hvordan museerne kan få en mere aktiv rolle i at skabe fællesskab og styrke demokratiet.

Læs kronikken