Til indhold

Aktiv indsats mod religiøs polarisering

Emne Polarisering
© DM

Med globaliseringen steg indvandringen fra ikke-vestlige lande, og dermed oplevede Danmark en ny, religiøs og kulturel mangfoldighed. Det har skabt en polariseret debat om især religiøst begrundet adfærd. Initiativer til at modvirke polariseringen bør ske på både lokalt og nationalt plan og med udgangspunkt i viden om betydningen af de kulturelt-religiøse forskelle.

Polariseringen mellem religiøse og sekulære positioner er en af hovedudfordringerne frem mod 2030. Det skævvrider den demokratiske debat, hvis den foregår på et uoplyst grundlag. Margit Warburg, professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Margit Warburg

Religion, globalisering og polarisering – et humanistisk perspektiv.

Læs kronikken