Til indhold

Familie, velfærd og ligestilling

Emne Ligestilling
© DM

Frihed og lighed er grundvilkår i bæredygtige kulturelle fællesskaber. Vi skal fortsætte og udbygge de seneste års liberalisering af familiebegrebet og gennem lovgivning fortsat sikre borgerne de frieste rammer til at indrette sig, som de ønsker. Vi skal udvikle bedre løsninger for udsatte børn, mænd og kvinder. Og så er tiden moden til en grundlæggende debat om lighed mellem køn i hjemmet.

Det familiehistoriske perspektiv på coronakrisen tilskynder til en højere samfundsmæssig ambition for alle borgeres vilkår i det nære. Karen Vallgårda, lektor, Saxo-instituttet, Københavns Universitet

Karen Vallgårda

Læs hvordan coronakrisen har mindet os om, at danske familier fortsat har ulige betingelser i samfundet, og at der derfor er brug for at styrke det samfundsmæssige sikkerhedsnet.

Læs kronikken