Gå til sidens indhold

DM's politik

Dansk Magisterforening varetager medlemmernes interesser på en række politikområder, der har betydning i studie- og arbejdslivet.

Kontakt DM's politiske konsulenter

Uddannelse og forskning:
Anette Berentzen 27 27 76 81 / anb@dm.dk

Digitalisering, udenlandsk arbejdskraft og dimittendledighed:
Charlotte Drachmann Jørgensen 38 15 66 81/ cdj@dm.dk

Arbejdsmarked, flexicurity, atypisk og ordinær beskæftigelse:
Christian Damholt 38 15 66 72/ cda@dm.dk

Den offentlige sektor og ytringsfrihed:
Christian Lundager 38 15 67 64 / cl@dm.dk

Arbejdsmiljø, ligestilling og førtidspension og fleksjob:
Kim Melander Jensen 61 78 21 60/ kmj@dm.dk

Forskning, kultur og uddannelse:
Mads Flyvholm 38 15 66 80/ maf@dm.dk


Uddannelse

Dansk Magisterforening prioriterer kvalitet i uddannelserne. Derfor er det afgørende, at underviserne har ordentlige arbejdsbetingelser, så der er tid til de studerende. Det er i en aktiv interaktion mellem undervisere og studerende, at der sker den nødvendige progression i læringen. Der skal være ordentlige økonomiske rammer for uddannelserne og for forskningen, så undervisningen kan være forskningsbaseret.

Høring over udkast til forslag til lov om ændringer af SU-loven (pdf)
Dato: 25. januar 2019

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af Universitetsloven mv. (pdf)
Dato: 21. januar 2019

Forskning

Forskningsfrihed er helt afgørende for at kunne søge sandheden og en dybere forståelse. Derfor må forskerne være uafhængig af politiske og økonomiske magtforhold. Det betyder også, at universiteterne må have autonomi og universitetslærerne have forskningsfrihed, så de ikke kan udsættes for repressalier, når deres forskningsresultater går imod de dominerende magtforhold – hvad enten der er tale om politisk eller økonomisk magt. Forskningsfrihed og forskernes ytringsfrihed er afgørende for et demokratisk samfunds fremtidige udviklingsmuligheder. 

Arbejdsmarked og beskæftigelse

Dansk Magisterforening arbejder for at fremme medlemmernes jobmuligheder på et arbejdsmarked i forandring. En høj beskæftigelsesgrad for akademikere er afgørende for den danske økonomi og samfundsudvikling. Det samme gælder gode match mellem kompetencer og arbejdsopgaver for højtuddannede. En høj beskæftigelsessikkerhed med aktiv arbejdsmarkeds- og efteruddannelsespolitik samt et stærk sikkerhedsnet via forbedringer i dagpengeretten og andre ydelser er forudsætninger for den høje fleksibilitet på arbejdsmarkedet. DM arbejder endvidere strategisk med forandringerne på det akademiske arbejdsmarked – herunder digitalisering og platformsøkonomi.

Læs DM's politik for platformsøkonomi (pdf)
Læs DM's politik for seniorarbejdsmarkedet (pdf)

Arbejdsmiljø

Mange akademikere har udfordringer med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Derfor sætter DM fremover øget fokus på indsatser, som skal understøtte og udvikle godt psykisk arbejdsmiljø på medlemmernes arbejdspladser. DM tager udgangspunkt i, at godt arbejdsmiljø er organisationens ansvar, ikke den enkelte medarbejders.

De konkrete indsatser fokuserer især på arbejdspladsnære aktiviteter, som gør en reel forskel, og på bedre værktøjer til arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.

Læs DM’s arbejdsmiljøpolitik (pdf)

Ligestilling

Ligestilling på arbejdsmarkedet handler om lige rettigheder og muligheder uanset køn. Kvinder om mænd skal have lige muligheder for uddannelse, ansættelse og forfremmelse. Det er til gavn for den enkelte men også for samfundet, at kvinder og mænd er lige i deres muligheder for at udleve deres professionelle potentiale. Derfor har Dansk Magisterforening fokus på ligeløn og en mere ligelig fordeling af barslen mellem mænd og kvinder.

Læs DM's ligestillingspolitik (pdf)