Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Kvinder tjener stadig mindre end mænd i det private

Analysens hovedpunkter:

  • Der er et uforklaret lønspænd på 4,1 procent mellem mandlige og kvindelige akademikere i det private. Det er lavere ed i 2017, hvor spændet var på 5,7 procent.
  • Den gennemsnitlige månedlige bruttoløn for mandlige akademikere i det private er 15,9 procent højere end den tilsvarende for kvinder, før der er korrigeret for andre gruppeforskelle. Det svarer til 8.767 kr.
  • To tredjedele af dette spænd kan forklares ved, at karakteristika, andet end køn, adskiller de to grupper. Disse omfatter bl.a. branche og arbejdsfunktioner.
  • En tredjedel af spændet, svarende til 2.283 kr. om måneden kan dog ikke forklares med de andre faktorer, som der her korrigeres for. Med andre ord er der en uforklaret kønsbestemt lønforskel på 4,1 procent mellem mandlige og kvindelige akademikere på det private arbejdsmarked, efter der er korrigeret for andre karakteristika, der adskiller de to grupper og samtidig påvirker lønniveauet.

Kvinder tjener stadig mindre end mænd i det private