Til indhold

Humaniora kan bidrage til løsningen af de store udfordringer

Her finder du analysen "Humaniora kan bidrage til løsningen af de de store udfordringer". Du kan læse analysens hovedpunkter eller hele analysen nedenfor.

Analysens hovedpunkter

  • De talrige konflikter rundt omkring i verden afføder store strømme af migration, hvilket skaber et stort behov for vellykket integration. Humanioras rolle er vigtig både i konfliktløsning og i sikring af en succesfuld integration.
  • Humaniora er afgørende for, at vi som samfund kan høste gevinsterne af den teknologiske udvikling samtidig med, at vi sikrer sammenhængskraften i samfundet.
  • Klimaændringer vil fremover betyde samfundsmæssige ændringer i måden vi lever på. Ændringer er ofte konfliktfyldte, og her kan den humanistiske faglighed bidrage med forståelse og håndtering af interesser og konflikter samt med værdimæssige vurderinger

Humaniora kan bidrage til løsningen af de store udfordringer

Humaniora skal løse de store samfundsudfordringer