Honorarer for DM's politisk valgte

Del artikel:

Vi ønsker åbenhed om løn både internt og ude på arbejdspladserne. Derfor er her en oversigt over honorar for de politiske valgte i DM.

Fra og med 2024 er niveauerne for frikøb, lønrefusion eller honorar for hovedbestyrelsesarbejde og sektorbestyrelsesarbejde fastlagt ud fra de overordnede rammer, som er vedtaget af hovedbestyrelsen i forbindelse med DM’s budgetmodel.

Principperne for honorering af politisk arbejde er tværgående og indeholder rammer for politisk honorering i såvel sektorer som for arbejde i hovedbestyrelsen ud fra samme ensartede principper. Der er også fastlagt økonomiske rammer for midler til møder, seminarer og aktiviteter i bestyrelsesarbejdet i sektorerne og i hovedbestyrelsen.

Forperson

Posten som forperson i DM honoreres med 1.140.000 kr. årligt.

Næstforperson

Posten som næstforperson i DM honoreres med 104.300 kr. årligt.

Medlem af hovedbestyrelsen

Deltagelse i syv årlige møder og ét todages seminar. Hertil kommer mulighed forberedelsestid på 50 pct. Det svarer for HB-medlemmer til honorering på op til 39.100 kr.

Medlem af hovedbestyrelsesudvalg (OKU Offentlig eller OKU Privat) eller udvalgsformand for faste HB-underudvalg

Forberedelse af og deltagelse i et antal årlige møder svarende til 22 timer på årsbasis, svarende til op til 8.570 kr. på årsbasis.

Medlem af forretningsudvalget

Deltagelse i FU-møder inklusive forberedelse. Der er reserveret op til 10.700 kr. pr. FU-medlem, svarende til 27 timer på årsbasis.

Sektorforperson

Forpersonsposten i sektorbestyrelser honoreres med 53.560 kr. årligt.

Medlem af bestyrelsen i sektorer

Deltagelse i fem årlige møder og ét todages seminar for sektorbestyrelsesmedlemmer, hvilket honoreres med op til 20.300 kr.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje