Dansk Magisterforening

Nyt forslag truer Uniavisens uafhængighed: "Vi er en evindelig sten i skoen på ledelsen"

”Det er et brud på det armslængdeprincip, vi har mellem redaktionen og ledelsen. Det er samtidig en klar overskridelse af vores frihedsbrev,” siger den konstituerede chefredaktør på Uniavisen, Gry Bartroff Gaihede. © Foto: Lizette Kabré.

Del artikel:

KU's ledelse vil indsætte en leder fra kommunikationsafdelingen i det ansættelsesudvalg, der skal ansætte en ny chefredaktør på det uafhængige medie Uniavisen. Bladudvalget kalder det en trussel mod redaktionens uafhængighed

Der har altid været vandtætte skotter mellem kommunikationsafdelingen på Københavns Universitet og det selvstændige medie Uniavisen – selvom begge er finansieret af KU.

Men nu er de skotter ved at blive utætte.

Universitetets ledelse ønsker nu, at en ledende person fra kommunikationsafdelingen skal være med til at ansætte en ny chefredaktør på Uniavisen. Det fremgår af Bladudvalgets seneste mødereferat.

Det er aldrig set før, og forslaget bekymrer Gry Bartroff Gaihede, som er konstitueret chefredaktør for Uniavisen.

”Det er et brud på det armslængdeprincip, vi har mellem redaktionen og ledelsen. Det er samtidig en klar overskridelse af vores frihedsbrev,” siger hun med henvisning til den principielle aftale.

Vores historier får ikke altid ledelsen til at fremstå i et fordelagtigt lys. Men det er den opgave, vi er sat i verden til at løfte

Gry Bartroff Gaihede, konstitueret chefredaktør på Uniavisen

Tidligere har fællesadministrationens repræsentant i ansættelsesudvalget været en økonomiansvarlig – ikke en fra kommunikationsafdelingen. Og det er i det skifte, hele humlen ligger.

”Vi skriver journalistik, der stiller kritiske spørgsmål til ledelsens beslutninger. Vores historier får ikke altid ledelsen til at fremstå i et fordelagtigt lys. Men det er den opgave, vi er sat i verden til at løfte. Kommunikationsafdelingen har til opgave at strømline og brande universitetet,” siger hun.

”Det er problematisk, hvis en, der skal ansætte en redaktør, har en potentiel interesse i, at den redaktør er mindre kritisk.”

Vil også lukke Uniavisens hjemmeside

Det er ikke den eneste ballade, der har været mellem ledelsen og Uniavisen i den seneste tid.

I et nyligt udkast til administrationsreformen på Københavns Universitet blev det også foreslået, at Uniavisen kommer bag digital lås og slå, så kun ansatte og studerende kan læse den.

Søren Eilers, som er formand for Bladudvalget og professor på Institut for Matematiske Fag, er frustreret over ledelsens manglende vilje til at give klare svar.

”Vi betragter de her forslag som brud på Uniavisens frihedsbrev, og det har vi oplyst rektor om. Det, jeg først og fremmest ønsker mig, er, at ledelsen fjerner enhver tvivl om, hvorvidt frihedsbrevet stadig gælder,” siger han.

Vi har brug for kvalificeret debat og en fri presse, som ikke tager hensyn til eller er bundet af, hvad ledelsen synes er strategisk smart

Professor Søren Eilers, formand for Bladudvalget

Han frygter, at Uniavisen i sidste ende kan ophøre med at være et kritisk og redaktionelt uafhængigt medie.

”I det grelleste eksempel bliver Uniavisen bare en udvidelse af ledelsens kommunikationsplatform, hvis uafhængige status forsvinder. Det er universitetet ikke tjent med. Vi har brug for kvalificeret debat og en fri presse, som ikke tager hensyn til eller er bundet af, hvad ledelsen synes er strategisk smart eller ønskværdigt,” siger han.

”Det vil repræsentere et skred at gøre op med det.”

Uniavisen kort fortalt

Uniavisen er Københavns Universitets ledelsesuafhængige medie.

Avisen har ifølge sit kommissorium (også kaldet et frihedsbrev) til formål at ”bringe nyhedsstof, debatskabende stof og praktiske oplysninger af særlig relevans for medarbejdere og studerende ved KU, herunder stof som er egnet til at binde KU’s universitetsbefolkning sammen”.

Uniavisen blev oprettet i 1973 og udkom første gang den 26. januar.

Kritiske spørgsmål er hårdt arbejde for ledelsen

Gry Bartroff Gaihede kan godt forstå, hvis ledelsen undertiden kan være frustreret på Uniavisen. Men hun frygter, at man er i gang med langsomt at nedbryde Uniavisen, fordi den er besværlig.

”Vi er en evindelig sten i skoen på ledelsen med vores kritiske spørgsmål. Hos os kommer medarbejdere og studerende med kritik, der i nogle tilfælde kan være meget krads,” siger hun.

”Og den kritik giver vi så ledelsen mulighed for at svare på. Jeg anerkender, at det er et hårdt arbejde, som både er ressourcekrævende og kan føles meget ubelejligt.”

Men ifølge hende har det også været pointen med avisen lige siden den blev etableret for 50 år siden.

”På universitetet dækker vi ikke over vores egne, vi er transparente, og vi har en åben og oplyst debat. Det er universitetets ånd. Og hvis der er noget sted, der skal kunne rumme de principper, så er det da et universitet,” siger Gry Bartroff Gaihede.

Mediechef: Det er et forslag - ikke en beslutning

I et skriftligt svar oplyser mediechef på Københavns Universitet, Jes Højen Razga, at det i sidste ende er Bladudvalget, der bestemmer, hvem der skal være med i ansættelsesudvalget.

”Det var et forslag med en intention om at bidrage med faglig indsigt,” skriver han med henvisning til ideen om at have en person med kommunikationserfaring med i ansættelsesudvalget.

Det var et forslag med en intention om at bidrage med faglig indsigt

Jes Højen Razga, mediechef på Københavns Universitet

Bladudvalget betragter både dette forslag og det tidligere forslag om at lade Uniavisen overgå til intranettet som brud på Uniavisens frihedsbrev. Hvorfor vurderer man fra ledelsens side, at det er i orden?

”Der er tale om et forslag – ikke en beslutning. Ledelsen vil gerne i dialog omkring, hvordan besparelsen på kommunikationsområdet – herunder Uniavisen – kan se ud på en meningsfuld måde. Det er en bunden opgave at reducere omkostningerne til Københavns Universitets administration,” skriver Jes Højen Razga med henvisning til den aktuelle administrationsreform.

Skyldes det, at Uniavisens journalistik og debatstof er problematisk eller besværlig for Københavns Universitets ledelse?

”Nej. Der er tale om at skulle indfri en besparelse på tværs af hele KU’s administration og dermed på hele KU’s kommunikationsområde – herunder Uniavisen."