Nye barselsregler giver bedre rettigheder for regnbuefamilier

Del artikel:
Af Andreas Ebbesen Jensen

Den 1. januar 2024 træder en ny lovgivning i kraft, som giver regnbuefamilier mulighed for at fordele barslen mellem op til fire forældre. Den nye barselsmodel er et vigtigt skridt på vejen mod ligestilling for LGBT+-forældre, men der er stadig kampe, som skal vindes.

Den 3. marts 2022 vedtog Folketinget en ny barselsmodel, som øremærkede 11 ugers barsel til begge forældre.  

Tidligere har fædre haft ret til to ugers fædreorlov efter fødslen, mens mødre har haft ret til fire ugers orlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen med barselspenge. 

Den nye barselsmodel betyder altså, at fædrene til børn født efter august 2022 har fået ni ugers øremærket barsel mere end tidligere.  

“Det er en meget positiv dag for børn i Danmark, nu hvor forældreorloven bliver fordelt mere ligeligt mellem forældrene. Det kommer mor, far og i særlig høj grad børnene til gavn”, udtalte daværende ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) ifm. vedtagelsen af den nye barselslov.  

Barselslovgivningen skal følge med tiden 

Den nye barselsmodel kommer dog ikke kun forældrene i traditionelle familiekonstellationer til gode.  

Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for LGBT+ familier at fordele ikke øremærkede orlovsuger til fire forældre i alt for børn født den 1. januar 2024 eller senere.  

De to juridiske forældre har hver 11 øremærkede orlovsuger efter fødslen, som ikke kan overdrages. Men herefter kan de resterende 26 orlovsuger fordeles mellem både de to juridiske forældre og op til to sociale forældre. 

Dermed vil det potentielt kunne være op til fire parter i en forældrerelation, som kan deles om orloven. 

Sociale forældre betegner:  

  • Den juridiske forælders ægtefælle  
  • Den juridiske forælders samlevende, som har levet i et ægteskabslignende forhold med en forælder i mindst to år  
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet  
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet 

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overdrage nogle af eller alle sine orlovsuger. 

Sociale forældre, der får overdraget orlov fra retlige forældre, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

“Familier anno 2022 kommer i mange former. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi forbedrer LGBT+ familier og soloforældres muligheder for at dele forældreorloven. Lovgivningen skal selvfølgelig følge med tiden, så alle – uanset familieform – kan indrette sig, så det passer til lige netop deres situation”, udtalte Peter Hummelgaard i forbindelse med vedtagelsen af den nye barselsmodel. 

DM lancerer ny barselsberegner for regnbuefamilier og soloforældre 

Som den første fagforening herhjemme har DM opdateret barselsberegneren, så den er tilpasset de nye regler for regnbuefamilier og soloforældre.  

“DM ser det som enormt vigtigt, at barselsloven nu også rummer de moderne familiekonstellationer, som vi ser flere og flere af. Med vores nye barselsberegner kan soloforældre og regnbuefamilier visuelt se, hvordan de konkret kan dele barslen op mellem hhv. de juridiske forældre og de sociale forældre”, fortæller Rikke Mejlgaard, der er juridisk konsulent hos DM 

Det er dog vigtigt, at man holder sig de “gamle” regler for øje, inden man begynder at fordele barslen imellem sig, slår Rikke Mejlgaard fast. 

“De almindelige krav i barselsloven gælder stadig for regnbuefamilier. Dvs. at man skal opfylde beskæftigelseskravene for at få ret til dagpenge. Overdrager man barslen til en social forældre, skal man altså sikre sig, at vedkommende har været beskæftiget i mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder og i mindst 3 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned”, siger hun.  

De gængse tidsfrister for at indgive barsel til sin arbejdsgiver skal også stadig overholdes.   

Barselsmodel skal revurderes om tre år 

Ifølge Danmarks Statistik findes der i 2023 i alt 1837 danske familier, hvor forældrene lever i et registreret partnerskab eller har indgået ægteskab med en person af samme køn.  

Tallet inkluderer ikke familier, som består af en selvvalgt singlemor med børn eller familier, hvor to eller flere personer er gået sammen om at skabe en familie. Derfor er det reelle antal regnbuefamilier sandsynligvis også langt større. 

Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme, evaluere og overvåge udviklingen mod ligestilling på alle områder i Danmark.  

Og Bjarke Oxlund, der er leder af Institut for Menneskerettigheders kønsteam, er begejstret for den nye barselsmodel.  

“Det er en virkelig god model, som giver mulighed for, at dem der gerne vil tage vare på barnet også får mulighed for det. Mange LGBT+-familier har jo tidligere banket panden mod en mur ift. samværet med barnet under barsel. Den nye lov fjerner de værste knaster, og det er enormt positivt”, siger han. 

Den nye barselslov for regnbuefamilier og soloforældre skal efter planen revurderes af Folketinget, når den har været i brug i tre år. Og det er en rigtig god idé, mener Bjarke Oxlund, der allerede nu kan få øje på nogle ting i lovgivningen, som med fordel kan justeres.  

“I vores høringssvar til udkastet af lovforslaget til de nye barselsregler, som nu er blevet vedtaget, skrev vi, at det vil være til gavn for de forskellige familieformer som eksisterer i dag, at reglerne ikke fastholdes i termerne ”mor”, ”far” og ”medmor”. Vi foreslog, at man i stedet ændrede terminologien til mere kønsneutrale termer, så “mor” fik termen “den fødende forældre” og “far/medmor” blev beskrevet som “den ikke-fødende forælder”, siger han.  

Stadig kampe som skal vindes 

Institut for Menneskerettigheders forslag til kønsneutrale termer blev ignoreret i den endelige vedtagelse af de nye barselsregler. 

Bjarke Oxlund håber dog, at det er én af de ting, som kan blive ændret, når loven tages op til revision om tre år.  

Han er dog også bevidst om, at det bliver svært at nå helt i mål med ligestillingen på barselsområdet for regnbuefamilier.  

“Familieformerne er i konstant udvikling, og det er altså sin sag at få barselsreglerne til at følge med. Derfor må man også forvente, at lovgivningen altid vil være lidt på bagkant. Men det er bestemt positivt, at politikerne er opmærksomme på problematikkerne og aktivt arbejder for at få reglerne til at følge med tiden”, siger han.  

De nye barselsregler er et vigtigt skridt på vejen mod ligestilling for LGBT+-personer, der stifter familie. Men kampen for lige rettigheder for regnbuefamilier er langt fra slut, mener LGBT+ Danmark.   

Efter vedtagelsen af den nye barselsmodel for regnbuefamilier og soloforældre udsendte LGBT+ Danmark følgende erklæring:  

“I LGBT+ Danmark vil vi nu arbejde for, at rettighederne til regnbuefamilier ikke begrænser sig til orlov, men at vi også giver mulighed for flere juridiske forældre end to. Som loven er nu, er det fortsat kun to af forældrene i en regnbuefamilie, som reelt har rettigheder over barnet, kan tage barnet til lægen, rejse til udlandet eller få adgang til de offentlige systemer på vegne af ens barn”, lyder det fra LGBT+ Danmark, som afslutter:  

“En sådan begrænsning i loven er for LGBT+ Danmark ikke til barnets bedste, og derfor er det vores klare mål fortsat at forbedre rettighederne for familier med flere end to forældre”.   

 

Prøv vores barselsberegner til alle familieformer

Brug vores barselsberegner og få overblik over din barsel.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}