Til indhold

Hvad skal DM gå efter til overenskomstforhandlingerne i 2024?

Håndsoprækning
Hvad skal DM gå efter til overenskomstforhandlingerne i 2024?
0:00 0:00

Der er nu kun et års tid til, at forhandlingerne om overenskomsterne i det offentlige i 2024 skydes i gang. Bliv klogere på processen, og kom med input til, hvad der er vigtigt for dig, dine kolleger og din arbejdsplads.

Stem om prioriteringen til OK24

Du kan deltage i en prioriteringsafstemning og komme med dine input direkte til DM.

Stem her

I DM går vi nu i gang med at forberede overenskomstforhandlingerne i 2024, og vi har brug for dit og dine kollegers input.

Med titlen ”Attraktive vilkår i det offentlige” har DM lavet et inspirationsoplæg, der kan bruges til at få gang i drøftelserne blandt kollegerne og i DM/AC-klubberne ude på arbejdspladserne.

Vi vil gerne høre, hvad du tænker DM skal gå efter til overenskomstforhandlingerne i 2024, og hvad det er for problemstillinger, vi skal finde løsninger på.

Hvordan kan du deltage?

 • Vi har bedt vores tillidsrepræsentanter afholde klubmøder på arbejdspladserne. Her kan du og kollegerne sammen med jeres tillidsrepræsentant komme med input til DM.
 • Du kan deltage i en prioriteringsafstemning og komme med dine input direkte til DM. Se nedenstående boks.
 • Du kan deltage i et arrangement online, hvor DM’s formand præsenterer DM’s oplæg om til overenskomstforhandlingerne 2024.

I DM’s oplæg om Attraktive vilkår i det offentlige kan du læse mere om:

 • Løn og lokal lønforhandling
 • Indflydelse på eget arbejdsliv
 • Arbejdsmiljø
 • Plads til faglighed
 • Medindflydelse og omstillingsprocesser
 • Udvikling i job og karriere
 • Vilkår for tidsbegrænsede ansatte
 • Vilkår for ledere
 • Barsel og ligestilling
 • Vilkår for seniorer

Læs hele oplægget her.

Processen for OK24

Lige nu starter vi med inddragelse af medlemmerne og tillidsrepræsentanterne, hvorefter DM’s prioriteringer og krav besluttes på baggrund af medlemmernes input.

Derefter skal DM blive enig med de øvrige medlemsorganisationer i hovedorganisationen, Akademikerne om, hvilke krav, der skal stilles overfor arbejdsgiverne.

De endelige krav er en fælles beslutning for alle medlemsorganisationer i Akademikerne.

Hele processen begynder i starten af 2023 ude på arbejdspladserne blandt medlemmerne og afsluttes i løbet af efteråret 2023 med beslutning af kravene i Akademikerne.

Kravene udveksles med arbejdsgiverne i december 2024. Forhandlingerne ventes afsluttet i slutningen af februar 2024, hvorefter resultatet af forhandlingerne sendes til afstemning blandt medlemmerne, der er ansat på overenskomsterne. For det er jeres overenskomst, så processen både starter og slutter hos jer.

Læs mere på DM's OK24-side

Baggrund OK24
Håndsoprækning