Fusion: ”Så er vi i klub sammen”

Fusionskagen på Aalborg Bibliotekerne er udskudt til december, men det blev til både håndtryk og flere kram på fusionsdagen. Tillidsrepræsentant for DM’erne Martin Schmidt-Nielsen (th.) og afgående tillidsrepræsentant for DM’erne, Christian Langelund Hansen (tv.).
Del artikel:
Af Sabrine Mønsted

Da DM og KI fusionerede første november samledes 15 DM’ere og 65 KI’ere på Aalborg bibliotekerne i én DM klub. ”Vi kommer til at stå stærkere i lønforhandlinger", siger TR Martin Schmidt-Nielsen og afgående TR fra DM Christian Langelund Hansen.

Fusionen mellem DM og Forbundet Kultur og Information (KI) betyder, at mange klubber er blevet lagt sammen. Især biblioteksansatte deler nu ikke kun arbejdsplads, men også fagforening og er samlet i én faglig klub på arbejdspladserne.

Hvordan oplevede I dagen, hvor fusionen trådte i kraft?

Martin: Det var noget særligt, alle de DM kollegaer jeg mødte, næsten råbte jeg til: ”Så er vi i klub sammen”.

Christian: Du var enorm glad og tilbød alle et kram.

Hvilke tanker eller følelser var der?

Martin: Det var uden vemod, som jeg også skrev på min Facebookprofil, fordi det er den rigtige beslutning at fusionere, og der var stor medlemsopbakning til fusionen med DM, hvilket jeg er enorm glad for.

Hvad betyder det for jer, at blive samlet i en DM klub?

Martin: DM bliver den suverænt største faglige klub i Aalborg Bibliotekerne med de samlede 15 DM’ere og 65 KI’ere. Det betyder større gennemslagskraft, når vi nu bliver 80 DM’ere i klubben.

Christian: I de fire år jeg har været TR for DM’erne, har vi skulle positionere os over for ledelsen som to grupper. Nu er vi én samlet gruppe, hvilket giver et stærkere mandat og overhånd i nogle sammenhænge for eksempel i lønforhandlinger, hvor vi nu er flere og kan få indblik i hinandens løn.

Klubben afspejler også den bevægelse, der generelt har været på biblioteket, hvor der er en bredere faglig sammensætning. Så det giver god mening

"Jeg tror, at en samlet klub vil gøre det lettere at mobilisere deltagelse"
Afgående TR for DM, Christian Langelund Hansen

Hvad er udfordringerne ved at blive en klub?

Martin: Der er ikke umiddelbart nogle. Men vi har et ønske om at engagere alle medlemmerne mere i det faglige arbejde.

Christian: Jeg tror, at en samlet klub vil gøre det lettere at mobilisere deltagelse. En fagforening er for mange som en indboforsikring, som kun bliver nærværende, når lokummet brænder, men vi vil gerne gøre det nærværende i dagligdagen med for eksempel sociale aktiviteter.

Martin du bliver TR for den samlede klub, hvad er dine ønsker til det arbejde?

Martin: Det er vigtigt i gode tider at opbygge relationer, der gør, at man tør bruge sin tillidsrepræsentant, når der opstår noget svært. Jeg og min TR kollega vil gerne bruges aktivt til at få ønsker eller spørgsmål fra kollegerne, som vi kan bringe med til de månedlige MED-udvalgsmøder. Og vi vil rigtig gerne bidrage til et godt samarbejde på tværs af alle faggrupperne og klubberne i Aalborg Bibliotekerne.

Christian, du stopper som TR, hvilke overvejelser gjorde du dig?

Christian: Jeg har været glad for at være TR, men fusionen var en anledning til at gøre op med mig selv, om jeg ville fortsætte. Det kræver både tid og dedikation at være TR, og der er også andre opgaver i mit arbejdsliv, der trækker. Så jeg valgte at stoppe, da jeg kunne se, at der var gode kræfter, der var klar til at tage over. Jeg brænder for fagforeningsarbejdet, og det vil jeg fortsætte med som medlem af klubben.

Hvad er de næste konkrete skridt for én samlet DM klub?

Martin: Vi skal fejre det i december. Og så skal vi i klubben tale om forventninger til hinanden, og som tidligere KI tillidsrepræsentant, skal jeg lære DM’erne at kende. Jeg vil være opsøgende, for de små samtaler i hverdagen betyder meget.

Har I et godt råd til de andre steder, hvor DM og KI klubber nu skal smelte sammen?

Martin: Respekt for hinanden på tværs af uddannelsesbaggrund, for der er behov for mange fagligheder på bibliotekerne i dag. Identificér hinandens kompetencer og udnyt ressourcerne.

Christian: Ja respekt for hinandens fagligheder. Og udnyt at I står sammen og har indblik i lønstatistikker. Vi har heldigvis altid samarbejdet. Da vi for fem år siden landede på fem ansatte, der var medlem af DM, havde vi ret til en TR, men første udfordring var, at ledelsen ikke mente, at det lokale MED-udvalg skulle være større, men her insisterede KI-klubben på, at selvfølgelig skulle DM’erne være med.

Nu bliver KI og DM én fagforening

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}