Nu bliver DM og KI til én fagforening  

Del artikel:

Den 1. november fusionerer Forbundet Kultur og Information (KI) og DM og bliver til ét stort, fagligt fællesskab. 

DM og Forbundet Kultur og Information (KI) har delt adresse siden 2016, og med fusionen pr. 1. november bliver de to fagforeninger til én. Det betyder, at DM vokser med knap 4.000 nye medlemmer med faglig ekspertise inden for kultur, digitalisering, informatik, data og formidling. 

Fusionen blev stemt igennem af Forbundet Kultur og Informations (KI) medlemmer ved en urafstemning i marts 2023 med et klart mandat – over 94 % af stemmerne var et ja til at fusionere med DM. Med fusionen får DM en skærpet profil inden for områderne digitalisering, kultur og biblioteker, hvor KI’erne har deres faglighed. Blandt andet betyder fusionen, at DM bliver den største fagforening for kulturansatte.  

”Fusionen giver rigtig god mening. Ved sammen at dyrke fagligheden kan vi finde løsninger på fremtidens udfordringer, for vores medlemmer deler en fælles passion for viden, formidling og digitalisering. Med fusionen bliver DM den største fagforening for højtuddannede kulturansatte og får en styrket position i forhold til at tale kulturens værdi op,” siger Camilla Gregersen, forperson i DM 

Nu får DM en stærk, digital profil 

”Med fusionen vokser gruppen af medlemmer i DM, der arbejder med digitalisering, data og informatik, og det vil give os endnu større gennemslagskraft på afgørende spørgsmål som digitalisering, brug af data og kunstig intelligens. Her skal vi i endnu højere grad profilere medlemmernes viden til gavn for hele samfundet,” siger Camilla Gregersen, forperson i DM.   

Som et led i fusionen lancerer DM til februar et nyt fagligt fællesskab, DM Digi, der bliver det faglige hjemsted for medlemmer, som arbejder med data, digitalisering og informatik. Inden for DM Digi vil der blive udviklet spændende og relevante medlemstilbud, og der vil være plads til de mange spændende faglige debatter, der følger med den digitale udvikling. Arrangementerne vil være åbne for alle medlemmer af DM, og allerede nu er de første arrangementer lagt i kalenderen på hjemmesiden.  

Læs, hvad fusionen betyder for dig, der kommer fra Forbundet Kultur og Information

Mere om Forbundet Kultur og Information

Forbundet Kultur og Informations historie går tilbage til 1923, hvor de første spirer blev sået til Biblioteksfunktionærernes Sammenslutning under Danmarks Biblioteksforening. Senere ændrede forbundet navn til Bibliotekarforbundet og sidenhen til Forbundet Kultur og Information – i daglig tale KI. Nu er forbundet en del af DM. Størstedelen af medlemmerne i KI er biblioteksansatte, og løbende er der kommet medlemmer til, som arbejder bredere med kultur, information og data. 
Læs mere om Forbundet Kultur og Informations medlemmer og fagligheder.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje