Gå til sidens indhold
06. januar 2020 Af Troels Mørk

Et arbejdsliv i balance – DM’s oplæg til OK21

Der er over et år, til du skal stemme om OK21, hvis du er offentligt ansat. Men vi er i gang med at indsamle og prioritere temaer. Bliv klogere på status og kom med dine input og bemærkninger til OK21-temaerne.

I DM går vi nu i gang med at indsamle og prioritere temaer til OK21, og vi har brug for dit og dine kollegers input.

Med titlen ’Et arbejdsliv i balance” lancerer DM en række temaer, som vi ønsker dine input til.

Vi vil gerne høre, hvad du tænker om temaerne, og hvad det er for problemstillinger, vi skal finde løsninger på.

Vi håber, at du og dine kolleger vil finde inspiration i temaerne og deltage i dialogen om OK21 på din arbejdsplads.

Du har mulighed for at få indflydelse og give dit bidrag videre til DM på flere måder.

Vi har bedt vores tillidsrepræsentanter afholde klubmøder om OK21. Du kan også få indflydelse ved deltage i prioriteringen af temaerne og give dine bemærkninger til temaerne.

Angiv dine prioriteringer af temaer

Temarne handler om, hvordan vi opnår

 • Attraktiv løn for akademikere i det offentlige
 • Lokale løsninger gennem et styrket TR-system
 • Godt arbejdsmiljø
 • Trygge vilkår ved omstilling og mobilitet
 • Styrket fokus på kompetenceudvikling og udvikling i job og karriere
 • Bedre vilkår for tidsbegrænset ansatte og flere i faste ansættelser
 • Balance i arbejdstiden
 • Attraktive vilkår for seniorer
 • Et arbejdsmarked med ligestilling
 • Attraktive vilkår for ledere
 • Tilstrækkelig pensionsopsparing

Den videre proces

Det hele starter med inddragelse af medlemmerne og tillidsrepræsentanterne, hvorefter DM’s prioriteringer og krav besluttes på baggrund af medlemmernes input.

Derefter skal DM blive enig med de øvrige medlemsorganisationer i Akademikerne om, hvad det er for krav, der skal stilles overfor arbejdsgiverne.

De endelige krav er en fælles beslutning for alle medlemsorganisationer i Akademikerne.

Hele processen begynder i starten af 2020 ude på arbejdspladserne blandt medlemmerne og afsluttes i løbet af efteråret 2020 med beslutning af kravene i Akademikerne.

Kravene udveksles med arbejdsgiverne i december 2020. Forhandlingerne ventes afsluttet i slutningen af februar 2021.