Gå til sidens indhold
21. august 2019 Af Sofie Helqvist

Kultur handler ikke bare om turister og job. Her er syv andre måder, kultur skaber værdi på

Værdien af et rigt kulturliv er meget mere end bare kroner og øre. En analyse fra DM viser, hvordan kultur er med til at skabe værdi for samfundet på en række måder.

Når man måler værdien af noget, er der ofte stort fokus på det økonomiske afkast. Men netop på kulturområdet bør man i ligeså høj grad se på rækken af de afledte effekter og sidegevinster, der gavner samfundet, selvom de er svære at sætte kroner og øre på. Det konkluderer en analyse fra DM.

Typisk måler man værdien af kultur på de snævre økonomiske effekter, som for eksempel en stigning i turisme, skabelse af jobs eller øget velvære i befolkningen gennem udøvelse af sport.

Men den fulde værdi af kulturen findes kun, hvis man også medtager andre effekter. Og det er netop de samfundsmæssige effekter, som kulturlivet skaber, som DM har undersøgt i analysen ”Værdien af kultur”, der bygger på konklusioner i forskningsbaserede artikler og rapporter.


De 7 samfundsmæssige fordele ved kultur


Ifølge analysen er et rigt kulturliv med til at skabe samfundsværdi på disse 7 måder:

1. Uddannelsesværdi: Udvikler evner og menneskelige kvalifikationer
Kunst og kultur bidrager til den almene dannelse, udvikler evner og menneskelige kvalifikationer og bidrager dermed positivt gennem en mere veluddannet befolkning.

2. Prestigeværdi: Skaber følelse af national stolthed og identitet
Kulturen binder os sammen, og gør Danmark til et bedre sted at bo. Kulturen har dermed en såkaldt prestigeværdi og skaber en følelse af stolthed og identitet.

3. Optionsværdi: Mulighed for at forbruge kulturgoder senere
Kulturen kan også have en positiv værdi for dem, der ikke i øjeblikket gør brug af den. Det kan eksempelvis være, når forældre med små børn tilskriver det værdi, at de kan gå i teateret, når de igen får tid til det.

4. Fremtidig værdi: Bevarelse af kultur
Selvom kulturlivet er væsentligt for de fremtidige generationer, kan de ikke udtrykke deres betalingsvillighed, så bevarelse af kulturelle institutioner er med til at muliggøre deres forbrug af dem i fremtiden.

5. Eksistensværdi: Værdi af den blotte eksistens og bevarelse
Den blotte eksistens af et stykke kultur kan tilskrives værdi for eksempel på grund af en kulturhistorisk værdi. Som arkæologiske genstande, der ikke er offentligt tilgængelige.

6. Sammenhængskraft: Øget samhørighed i samfundet
Der er sammenhæng mellem deltagelse i kunst og kulturbegivenheder og samhørighed i samfundet, nedbringelse af social eksklusion og isolation. Ligeledes styrker engagement i kultur og sport social kapital i samfundet. Dermed er kulturen med til at øge sammenhængskraften i samfundet.

7. Demokratisk værdi: Aktivering af borgerne
Endelig fremmer investeringer i kunst og kultur udviklingen af et velfungerende politisk system, der aktiverer borgerne til at deltage. På den måde har kulturen en demokratisk værdi og bidrager til demokratisk dannelse.

Læs DM's analyse ”Værdien af kultur”

Læs om arbejdsliv og vilkår i kulturbranchen