Gå til sidens indhold
22. marts 2019 Af Troels Mørk

Har du betalt fri 1. maj og grundlovsdag?

1. maj og grundlovsdag er desværre hverken hele eller halve fridage, som man kunne fristes til at tro.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Du har ikke automatisk ret til at holde fri med løn 1. maj og 5. juni. For at have ret til frihed med løn de to dage skal det fremgå af din overenskomst eller din individuelle aftale med arbejdsgiver, fortæller konsulent i DM, Michelle M. Jensen. Dette gælder også, hvis du har et studiejob.

”Fri med løn de to dage skal fremgå eksplicit af din overenskomst eller individuelle aftale. Der kan dog også være lokale aftaler eller kutymer på din arbejdsplads, som gør 1. maj og/eller 5. juni til arbejdsgiverbetalte fridage”, siger hun.

Retten til frihed med løn de to dage er ikke en del af de offentlige overenskomster for akademikere. På nogle offentlige arbejdspladser er der dog netop kutyme for, at en eller begge dage er en hel eller halv fridag. Kommunalt ansatte har dog ret til at holde fri med løn efter de samme regler, som de øvrige personalegrupper, de arbejder sammen med.

Heller ikke på det private arbejdsmarked er der centralt fastsatte regler eller lovgivning, der giver ret til at holde fri med løn.

Er du i tvivl om, hvordan kutymen er på din arbejdsplads, eller hvordan reglerne er skruet sammen, så kontakt din tillidsrepræsentant eller kontakt DM.

Læs mere om feriefridage, den nye ferielov, og hvornår du kan holde ferie