JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling for Landskabsarkitekternes Forening

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten udøves ved personlig stemmeafgivelse. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, der offentliggøres her på hjemmesiden.

Inden generalforsamlingen vil der være mulighed for at deltage i foredraget ”Landskaber og biodiversitet i Danmark – en tidsrejse” af Jacob Heilmann-Clausen. Læs mere under arrangementer på JA’s arrangementskalender (husk tilmelding er seperat).

Foreløbige dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Forslag til vedtægtsændring.
  6. Behandling af fremsatte forslag.
  7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af bestyrelse.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige senest den 1. april 2022. Send dine forslag til Cathrine Norup.
Herefter får alle medlemmer af LAF tilsendt den endelige dagsorden.

Der vil efterfølgende blive afholdt en middag - nærmere oplysninger vedrørende sted vil blive annonceret her snarest.

Hvis man deltager i den efterfølgende spisning, er det vigtigt man oplyser eventuelle allergier. Hvis man er vegetar eller veganer bedes man også notere det i bemærkningsfeltet ved tilmelding.

Antal pladser: ingen begrænsning på generalforsamlingen. Max 40 personer til spisning. Hvis ikke er medlem af foreningen koster middagen 300 kr.

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk