© Adam Winger
Del artikel:

Et netværk for kvinder, der er nysgerrige på verden uden for akademia.

Hvad fokuseres der på i netværket Kvinder med en ph.d. i hum/samf?

  • Hvad kan en ph.d.-grad bruges til uden for universitetsverden? 
  • Hvordan får du dine kompetencer sat i spil? 
  • Hvilke karrieremuligheder har du med en ph.d.-grad inden for humaniora eller samfundsfag?

Hvem kan være med?

Netværket er for dig, der har ph.d. inden for humaniora eller samfundsfag, uanset om du lige har afleveret din afhandling eller forsvaret den for mange år siden. Nu er du nysgerrig på karrieremulighederne uden for universitetsverden, eller du har allerede erfaring med dem og vil gerne komme videre i din karriere.

Karrieremæssige overvejelser – på trods af bestræbelser på ligestilling – er stadig anderledes for mange kvinder end for mænd.

Derfor er dette netværk startet som et netværk for kvinder. 

Hvad skal vi sammen?

Der er ingen point for at prøve at regne det hele ud alene. Vi skal dele viden og erfaringer om karrieremuligheder og veje dertil. Og vi skal drøfte styrker ved forskningsprofilen og hvordan disse kan bruges aktivt, når man vil videre i sin karriere eller udvikle sit nuværende job. 

Vi skal give hinanden inspiration og sparring på konkrete udfordringer og muligheder. 

Hvordan fungerer det?

Netværksmøderne er fysiske i København, fx i lokaler hos DM. Vi laver ikke hybridmøder. Det er planen at mødes en gang om måneden.

Vil du være med?

Hvis du vil være med, så udfyld formularen nedenfor, så hører du fra os. Vi vil især gerne høre, hvad du gerne vil bruge netværket til og hvad din motivation er for at deltage.

Der er 20 pladser i netværket. 

Har du spørgsmål, så skriv til DM Netværk

Dvs, være med til at planlægge møder og kigge på ansøgninger fra potentielle medlemmer og lignende.


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}