Del artikel:

Klimanetværket har fokus på at udbrede viden om klimarelaterede emner blandt DM BIO’s medlemmer.

Formålet er at højne den faglige debat og skabe kontakter medlemmerne imellem til alles gevinst.

Klimanetværket vil arbejde med både klimagas reduktioner og klimatilpasning, hvad enten det foregår i regi af virksomheder, private, kommuner eller stat. I praksis kan det foregå som foredrag, debatter eller besøg på virksomheder, institutioner eller projektområder.

Klimanetværket har en styregruppe på seks medlemmer:

 • Ditte Holse
 • Jens Friis Lund
 • Peter Linnemann
 • Nina Berg Jørgensen

Styregruppen har udarbejdet nedenstående "idebank", som de arbejder ud fra.

Gode ideer og emner til netværket modtages gerne og kan sendes til Cathrine Norup (cano@dm.dk).

Idebank: Aktiviteter i regi af DM BIO-Klimanetværk

 •  Klimarådet. Hvordan arbejder man i rådet
 • Degrowth. Virksomheder med fokus på andre ting end økonomisk vækst
 • Besøg på Christiansborg – rundvisning og debat
 • Synergiprojekter i kommunerne – lørdagsbesøg fx Jylland eller Fyn
 • Debatmøde med repræsentanter fra virksomheder, der arbejder med klimaproblematikker i
  praksis
 • Besøg på Mosegården Jordbrug ved Regstrup, Midtsjælland
 • Besøg hos Grim – grimme grøntsager mod madspild
 • Besøg på et energiproducerende rensningsanlæg
 • Besøg på LAR-projekter rundt om i landet
 • Biomasse – hvad, hvordan og hvorfor
 • Vand+ i Viborg
 • Multifunktionelt jordbrug
 • København som doughnut kommune


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje