Generalforsamling 2023

Del artikel:

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hortonomforening den 19. september kl. 20.00 - 22.00.

Dansk Hortonomforening inviterer til generalforsamling 2023

I år afholdes generalforsamlingen i Medborgerhuset & Teaterbio i Herlev.

Dagsorden jf. vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af fremsatte forslag
  5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest den 4. september og mailes til Cathrine Norup.

Den endelige dagsorden opdateres på hjemmesiden. 

Tilmelding til generalforsamlingen er senest den 12. september via Arrangementer - BIO (dm.dk).

Forud for generalforsamlingen besøger netværket Hjortespringgård Grøntsagshave. Oplev gården og hør om, hvordan man over de sidste 2-3 år har opbygget en grøntsagsproduktion, der aftages via abonnementssalg og salg fra gårdbutik. Du kan læse om arrangementet samt tilmelde dig her.

Vi ser frem til et par hyggelige timer. Ved generalforsamlingen byder netværket på let forplejning.

Er der spørgsmål til Dansk Hortonomforening, og til eventuel opstilling til bestyrelsen, så kontakt Cathrine Norup.

Hilsen fra bestyrelsen i

Dansk Hortonomforening
- et netværk under JA BIO

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}