5 gode råd: Sådan får du job i en NGO

Del artikel:

Baseret på samtaler med HR-chefer, medlemmer og rekrutteringsfirmaer i branchen, får du her DM’s bedste råd til dig, der vil søge job i NGO-branchen:

1: Undersøg branchens organisationer og jobtitler

Som ved enhver jobsøgning bør du undersøge branchen grundigt: Hvilke organisationer og foreninger består den af, og hvilke jobfunktioner? Hvor kunne du se dig selv passe ind, og hvorfor? På den måde forstår du, hvordan organisationen arbejder, og hvad de forskellige afdelinger, stillingsbetegnelser og opgaver indeholder. Du får også en viden om, hvilke kompetencer, der er relevante at have.
På organisationernes hjemmeside kan du få indsigt i organisationens overordnede formål og projekter. På LinkedIn kan du finde ud af, hvilken type medarbejdere og kompetencer, der efterspørges. Tjek også de tre brancheorganisationer, ISOBRO (indsamlingsorganisationerne), Globalt fokus (udvikling og verdensmål) og 92 gruppen (miljø) for arrangementer, som kan give dig mere viden og muligvis også netværkskontakter.

2: Brug dit netværk til at sætte dig i forbindelse med relevante kontakter

Du kan også bruge dit netværk til at afsøge viden om branchen og til at sætte dig i forbindelse med relevante kontakter, som i sidste ende kan blive din adgang til branchen. Start med at kortlægge dit netværk og find forbindelserne til relevante personer – både personlige forbindelser og på LinkedIn. Tøv ikke med at kontakte dem og husk, at når man rækker ud til andre mennesker, anerkender man dem også for deres viden og erfaring – det sætter de fleste pris på. Inviter til kaffemøde og forbered dig på, hvad du vil spørge om, og hvad du selv vil kunne biddrage med. Følg derefter op på dine samtaler og aftaler, så du sikrer, at jeres samtale ikke bliver glemt.

3: Engager dig som frivillig og vis din interesse i en ngo, samtidig med du bliver klogere på organisationsarbejdet

Mange får job i NGO branchen i kraft af, at de selv har vist engagement som frivillig. Det at være frivillig i en NGO demonstrerer lyst og ejerskab i forhold til at arbejde for en sag. Man behøver ikke at have været frivillige i lige præcis den organisation, som man søger ind i. Ved at engagere dig som frivillig, får du samtidig et dybere kendskab til organisationen, arbejdsgange, opgaver samt medarbejdere og relevante kompetencer.

4: Demonstrér erfaring med fundraising og projektarbejde

NGO’er er oftest afhængige af fundraising, dvs. indsamling af penge fra store donorer som fx fonde og fra privatpersoner. Fundraising er en del af kulturen i NGO-branchen, og medarbejdere, som ikke sidder i fundraisingafdelingen, vil også ofte skulle søge midler. Derfor er det en fordel, hvis du kan demonstrere erfaring med området, fx ved at du har søgt og fået tildelt legater på studiet – eller at du har søgt om støttemidler i dit frivillige arbejde. Fordi en stor del af NGO’erne er finansieret via fundraising og donationer, er arbejdsformen oftest projektarbejde, og du vil med stor sandsynlighed skulle arbejde med projekter på en eller anden måde.

5: Udvis indsigt i politisk arbejde

NGO står for non-governmental organization (dansk: civilsamfundsorganisation). Det betyder ikke, at de ikke arbejder med politiske emner – tværtimod. NGO’er vil ofte kæmpe for sager, der har politisk karakter, og arbejder for at sætte politisk fokus på deres sag samt opbakning i befolkningen. Det er derfor en fordel at have politisk forståelse og evne til at skabe samarbejdsrelationer. Erfaring fra ministerier og andre statslige institutioner kan også være en fordel i forhold til at lande et NGO-job.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}