Søg penge gennem DM's aktivitetspulje

Folkemøde 2019

© Holger Anderson

Del artikel:

Er der et fagområde, en aktivitet eller en sag, som du synes, er vigtig, så kan du få hjælp til at handle på det. Søg midler og udviklingshjælp i DM's aktivitetspulje til arrangementer og aktiviteter.

Som DM-medlem kan du søge om penge gennem DM's aktivitetspulje til aktiviteter, du har lyst til at sætte i gang. Det kan fx være netværksmøder, gåhjemmøder, happenings, workshops, debatmøder, virksomhedsbesøg, shows, kampagner og meget andet. Hvis du mener, der er en sag eller en aktivitet, der fortjener særlig opmærksomhed, så søg. Alle ideer til aktiviteter er velkomne.

Kritierier for midlerne i DM's aktivitetspulje

DM's hovedbestyrelse har lavet følgende pejlemærker, som DM's aktivitetspulje administreres efter: 

  • Relevans i forhold til DM’s formål, vedtægter og arbejdsprogram
  • Grad af fagligt eller arbejdsmarkeds/arbejdslivsrelateret indhold
  • Antal deltagere. alle aktiviteter skal være åbne for alle medlemmer
  • Aktivitetens interesse for ikke-medlemmer 

Hvilke støttebeløb kan gives?

Helt grundlæggende skal det være interessen og ikke pengene, som er drivkraften ved ansøgninger om støtte. 

Støtte til lokaleleje, forplejning eller andet der måtte være relevant for aktivitetens formål. Udgiftsniveauet til forplejning skal helst holdes på et passende niveau, fx sandwich og vand.

Støtte til honorar til ekstern oplægsholder: Vi håber, at medlemmer kan inspirere hinanden ved at dele viden og erfaringer, men nogle gange kan der være ønske om at tilføre viden udefra. Der kan derfor søges om honorar eller gave til ekstern oplægsholder. Yderligere retningslinjer for dette kan oplyses ved henvendelse til DM Netværk.  

Transportgodtgørelse kan kun bevilges, hvis særlige omstændigheder retfærdiggør dette.

DM forbeholder sig selvfølgelig retten til ikke at give støtte til aktiviteter og arrangementer.

Sådan søger du aktivitetspuljen

  1. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig.
  2. Sammen udvikler vi på din idé og får tid, sted og økonomi på plads samt en beskrivelse gjort klar til dm.dk/kalender
  3. Hvis det er en åben aktivitet, så hjælper DM med markedsføring, så medlemmerne kan tilmelde sig.
  4. Vi giver sparring om de sidste detaljer og din/jeres værtsrolle, hvis det er relevant.
  5. Realisering af ideen.

Husk, at sætte tid af til opgaven. DM's aktivitetspulje hjælper dig godt på vej, men du har ansvaret og ejerskabet, når den skal realiseres.

Her i første omgang bare en kort beskrivelse af din ide.


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om DM's medlemsnetværk eller aktivitetspuljen? Skriv til netvaerk@dm.dk

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje