Til indhold

Indstil din tillidsvalgte til årets Tillidspris

TR Workshop
© Niels Hougaard

Beskriv din/jeres tillidsvalgte så godt som muligt. Jo mere grundige og præcise du/I er, des bedre er grundlaget for at vurdere, hvem der i år skal modtage DM’s Tillidspris.

I kan både beskrive den generelle oplevelse af din/jeres repræsentants måde at agere på eller tage udgangspunkt i en konkret situation, som din tillidsvalgte løste tilfredsstillende. 

Vi indstiller hermed:

Indstilles af:


Når du indstiller en nomineret til Tillidsprisen, oplyser du dit navn, funktion eller titel, e-mail samt den nomineredes navn, kontaktinformationer, hverv og arbejdsplads til DM. Vi behandler dine oplysninger som en del af prisuddelingen og med det formål at uddele Tillidsprisen jf. GDPR art. 6(1) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik