DM DSL-OK24: Der forhandles fortsat

© Stephen Phillips Hostreviews-co-uk / Unsplash

Del artikel:

DM DSL har op til de kommende overenskomstforhandlinger med kommune og stat været tydelige om at prioritere gode økonomiske rammer for en ny overenskomst. Arbejdsgivernes bekymring for arbejdsudbud står imidlertid i vejen for løsninger, der indeholder mere fleksibilitet, men alle krav er fortsat i spil.

DM DSL nærmer sig tidspunktet for de afsluttende OK24-forhandlinger på statens og kommunernes områder.

Det er aftalt, at de afsluttende forhandlinger på det kommunale område indledes den 23. februar 2024 og det forventes, at der opnås enighed om et forlig på statens område inden udgangen af februar.

Det er vanskeligt at sige noget mere konkret om, hvor vi forventer at lande, for der er ikke indgået delforlig på nuværende tidspunkt. Alle krav er derfor fortsat i spil.

Processen omkring OK24-forhandlingerne er ikke helt som den plejer, fordi det er aftalt i trepartsaftalen mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og de offentligt ansattes organisationer, at overenskomsterne skal sammenkædes i én fælles mæglingsskitse på hele hovedorganisationen FH's område.

Den sammenkædning i én fælles mæglingsskitse skal forligsmanden stå for. Først når den foreligger skal medlemmerne i de enkelte organisationer stemme om den.

Alle krav kan ses på DM DSL’s OK24-side

Et af de store spørgsmål er den økonomiske ramme for OK24. Ovenpå de gode forlig, der blev indgået sidste år på det private område, og de seneste års inflation, har vi et stort fokus på løn, og vi lægger alt det tryk vi kan, for at få en god økonomisk ramme.

Et andet stort emne er fleksibilitet i bred forstand. Arbejdsgiverne er meget bekymrede for arbejdsudbud og ledelsesret, så det er ikke lette krav at forhandle. Men som sagt er alle krav fortsat i spil, og i løbet af den næste måned skal der meget gerne lande forlig.

Så snart vi har et forlig, sender vi ud til de berørte medlemmer. Og går alt efter planen vil resultatet komme til afstemning blandt medlemmerne i uge 11 og 12 – og i samme periode håber vi, at der bliver en levende OK24-debat på arbejdspladserne, så medlemmerne mærker, at DM DSL er en fagforening med overenskomster, og at medlemmernes mening om resultaterne betyder noget.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}