DM DSL går til ok-forhandlingerne for at blive enige, men vi er nødt til at forberede os på FH-konflikt

OK24-forligene på DSL-området er omfattet af sammenkædning, da DSL hører under FH. Det betyder, at alle medlemmer i det fælles forhandlingsfællesskab stemmer samlet. Det betyder, at den enkelte organisation, hvis medlemmer måtte stemme ja, alligevel kan risikere strejke, hvis der på tværs af alle organisationerne er flere nej-stemmer end ja-stemmer.

© Jon Tyson / Unsplash

Del artikel:

Som TR kan du være med til at sikre, at alle medlemmer opdaterer deres medlemsoplysninger, så de står registreret under den korrekte arbejdsplads.

DM DSL er i gang med at forhandle lønstigninger og meget mere med arbejdsgiverne for Skov- og Landskabsingeniører, Urbane Landskabsingeniører, professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed, natur-og kulturformidling samt jordbrugsteknologer på det offentlige område. Men når forligene lander, er det medlemmerne, der bestemmer, om resultatet er godt nok, og det betyder, at det vil kunne ende i strejke eller lock-out. Skulle det ske, er det kun medlemmer af DM DSL, der modtager konfliktstøtte.

DSL-forligene er omfattet af sammenkædning

Om vi en ender i konflikt og strejke er ikke til at sige, men vi vi gør alt, hvad vi kan for at skaffe gode resultater til medlemmer af DM DSL. Men skulle det ende med at det samlede afstemningsresultat bliver et nej, så er vi på vej i konflikt.

OK24-forligene på DSL-området er omfattet af sammenkædning, da DSL hører under FH. Det betyder, at alle medlemmer i det fælles forhandlingsfællesskab stemmer samlet. Det betyder, at den enkelte organisation, hvis medlemmer måtte stemme ja, alligevel kan risikere strejke, hvis der på tværs af alle organisationerne er flere nej-stemmer end ja-stemmer.

Derfor er det vigtigt, at vi også er forberedt på den situation, selv om vi ikke ønsker, at den opstår.

Sådan kan du forberede dig til en eventuel konflikt

Samtidig med at vi i DM DSL forbereder, hvilke områder der ville skulle udtages til en eventuel konflikt, en model for konfliktunderstøttelse samt informationsmateriale  kan du som TR også være en vigtig del af forberedelsen: Du kan sikre, at alle medlemmer tjekker og opdaterer deres medlemsoplysninger, så de står registreret under den korrekte arbejdsplads, og du kan minde dine kolleger om at forudsætningen for at få konfliktunderstøttelse er, at man er medlem af DM DSL og er en del af det fællesskab, som skaber den overenskomst I arbejder efter.

Her kan man melde sig ind i DM DSL

Her kan man opdatere sine medlemsoplysninger ved at logge ind på MIT DM sin profil: MitDM - Login

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}