Mød Yun Ladegaard til årsmødet for tillidsvalgte

Del artikel:
Af Anna Dalsgaard

På årsmødet for tillidsvalgte i november, kan du høre Yun Ladegaard, ph.d. og erhvervspsykolog holde oplæg om det gode arbejdsliv, og hvilke faktorer, der har betydning for det, og hvad der er vigtigt at være opmærksom på som tillidsvalgt i dag - i en tid med hastige forandringer.

årsmødet for tillidsvalgte kommer hun ind på, hvad vi ved om, hvad der skal til for at skabe og bevare et godt arbejdsmiljø. Hvilke centrale faktorer, der er relevante i dag, og hvordan de kommer i spil på arbejdspladserne. Fx, hvad der er vigtigt for at understøtte en balance for den enkelte og for arbejdsfællesskabet.

Fleksibilitet er en af faktorerne

De fleste akademikere har fået større fleksibilitet efter corona, og vi ved fra analyser og undersøgelser, at det er en faktor, der er med til at skabe det gode arbejdsliv, og det er også et af de emner, Yun Ladegaard kommer ind på i sit oplæg.

Et fleksibelt arbejdsliv hjælper mange til at få en bedre balance og til at få hverdagen til at hænge sammen,

”Men hvis alle gør det, de har lyst til, kan det gå ud over muligheden for at løse opgaverne på den bedste måde. Fx er der en risiko for, at man har begrænset kontakt til nogle af sine kolleger, og at planlægning af møder og samarbejder bliver vanskeligere ”, siger Yun Ladegaard, der har bemærket, at efterspørgslen efter fleksibilitet, så som hjemmearbejde er steget efter corona.

”Men vi har alle forskellige ønsker til fleksibilitet, så vi må holde individuelle ønsker op mod kollektivets bedste, så fleksibiliteten ikke går ud over trivslen og løsningen af kerneopgaven”, siger hun.

Hun understreger, at det fx er vigtigt, at alle har adgang til social støtte og nødvendige kolleger at sparre med, så vi sikrer et professionelt arbejdsfællesskab. For det skal ikke være op til den enkelte, hvem man lige har lyst til at være sammen med, og det kan være svært at administrere, hvis folk arbejder hjemme, når det passer dem.

”Derfor kan ledelsen være nødt til at styrke et organiseret fællesskab, som inkluderer alle. Fællesskabet er ikke noget, man skal gøre sig fortjent til, og derfor skal det ligge i rammer”, siger Yun Ladegaard, som til dagligt arbejder som forsker på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og som udviklingsdirektør i Necto.

Hun fortæller, at de fleste af os er optaget af retfærdighed, og at det kan føles unfair, hvis ikke alle har den samme mulighed for fleksibilitet og hjemmearbejde.

”Her er det ledelsens opgave at sørge for, at kerneopgaven er i centrum, og at arbejdsvilkårene føles nogenlunde fair, siger Yun Ladegaard og understreger, at du som tillidsvalgt skal passe på ikke at komme i klemme, hvis kollegerne fx er utilfredse med vilkårene og rammerne for fleksibilitet.

”Som tillidsvalgt kan du og ledelsen indkalde kollegerne til en brainstorm om ønsker til fleksibilitet. Men det er ikke medarbejderne, der skal blive enige. Og ledelsen skal stå for at facilitere det, så du som tillidsvalgt ikke kommer i klemme”, siger hun.

Pas på dig selv og dit arbejdsmiljø

I sit oplæg kommer Yun Ladegaard også ind på dine rammer og dit arbejdsmiljø som tillidsvalgt. Fx, at det er vigtigt at du organiserer dine kolleger, så alt ikke hænger på dig.

”Man skal tale med kollegerne om, hvad der er ens opgave som tillidsvalgt. At det fx nogle gange er at være mikrofonholder for kollegerne og bære tingene videre og sørge for, at de bliver hørt og får indflydelse”, siger hun.

Derfor er det også vigtigt, at kollegerne har tillid til dig, så du får de informationer og den viden, som er vigtig at bringe videre. En viden, som du har adgang til, netop fordi du har en anden tilgang til medarbejderne end ledelsen har.

Men det er også vigtigt, at dine kolleger ved, hvad der er realistisk for dig ’at få igennem’, og hvad de kan forvente af dig.

”Derfor handler tillid også om rammevilkår. Har du fx timer nok til dit arbejde som tillidsvalgt? Og hvad bruger du tiden til? Kollegerne skal vide, at hvis du bruger al tiden på lønforhandlinger, er der ikke nogen, der kan bære deres viden videre”, siger Yun Ladegaard.

Og så skal du gøre dig synlig. Yun Ladegaard anbefaler, at I som tillidsvalgte herunder tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant støtter hinanden, og gerne i tæt samarbejde med samarbejdsudvalget, ledelsen eller HR.

”Tag ud og besøg dine kolleger og fortæl dem, hvad din rolle er, og hvornår de kan komme til dig. Fortæl også gerne om muligheder for at yde indflydelse. Og synliggør dine resultater. Fejr dem. For kollegerne tænker ikke altid over, hvad der lykkes. Og sørg for et godt samarbejde med ledelsen. Det kommer kollegerne til gode og kan samtidig være karrierefremmende for dig”, siger hun.

6 basisfaktorer, som har indflydelse på det gode arbejdsliv

1. At blive involveret på konstruktiv vis ved forandringer.

2. Det sociale fællesskab og sociale relationer generelt – også til fx de borgere eller kunder, vi er sat i verden for at hjælpe. Rammerne for en god samarbejdstilgang skal være til stede.

3. Forudsigelighed. At vide, hvad der forventes af os, og hvordan vores rolle er i forhold til andre.

4. Belønning. Der skal være balance mellem indsats og belønning, men ikke kun i form af penge. Det kan også være anerkendelse og feedback. Frihed til at løse opgaverne. At man får lov til at stå frem med det, man har lavet – at andre ikke tager æren.

5. Mening i arbejdet. At arbejdet gør en positiv forskel, så det ikke er meningsløst. Her kan man tale om to modsatrettede faktorer: Hvis arbejdet giver mening, er det berigende, og hvis det ikke giver mening, kan det blive belastende.

6. Krav. At der er en rimelig balance mellem de krav der stilles og vores kompetencer og ressourcer. Krav kan både være for lave og for høje.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}