Fusion

DM fusionerer med den akademiske fagforening Kommunikation & Sprog. Læs mere

Mere i løn er medlemmernes absolutte topkrav til OK24

Løn har altid ligget i toppen, og ved indsamlingen af krav til OK24 fik den endnu et nøk opad.
Del artikel:
Af Anna Dalsgaard

Andre krav er fleksibilitet, arbejdsmiljø, tidsbegrænsede ansættelser, kompetenceudvikling og seniorvilkår.

Da fristen for at indsende OK24-krav til DM var ovre i begyndelsen af marts, havde DM fået cirka 450 forslag, hvoraf omkring 120 var fra arbejdspladsklubber og tillidsrepræsentanter.

Kravsindsamlingen startede egentlig i 2022 med en medlemsundersøgelse, som dannede grundlag for et oplæg til klubber og medlemmer, som fra midten af januar til midten af marts kunne indsende krav til DM.

Løn er vigtig for alle

”Løn har altid ligget i toppen, og denne gang fik den endnu et nøk opad”, siger chefkonsulent Anders Dissing, som sammen med chefkonsulent Lotte Espenhain Møller, står for de offentlige overenskomstforhandlinger i DM.

”Løn er topscorer over det hele, og det er ikke så sært. Løn har altid haft en høj prioritet hos medlemmerne, og at endnu flere fokuserer på løn lige nu, har nok i høj grad noget at gøre med inflation og købekraft”, siger Lotte Espenhain Møller.

”Vi kan se, i de kommentarer vi har fået, at når medlemmerne taler om løn, er de både optaget af realløn og inflation samt at det skal være attraktivt at være offentligt ansat, og derfor er det vigtigt ikke at sakke for meget agterud”, siger hun.

Fleksibilitet er vigtig for unge og administrativt ansatte

Ok-kravet om fleksibilitet er todelt. Det handler dels om større fleksibilitet i arbejdslivet, og også om en beskyttelse mod at arbejdstiden løber løbsk.

”Vi kan se, at det især er de administrativt ansatte i kommuner og regioner samt de unge under 40, der har fleksibilitet og indflydelse på eget arbejdsliv som et krav”, siger Anders Dissing.

”Nogle ønsker en større egenfleksibilitet, som handler om hjemmearbejde og frihed til at tilrettelægge arbejdet”, siger han.

”På den anden side ser vi et behov for beskyttelse hos medlemmer, som ønsker en jævn arbejdsbelastning. De ønsker en beskyttelse mod arbejdspres og en løbsk arbejdstid, som kan følge med det fleksible arbejdsliv, hvor arbejdsgiveren også vil have fleksibilitet den anden vej. Derfor ønsker de værnsregler”, supplerer Lotte Espenhain Møller.

Arbejdsmiljø og seniorkrav fylder hos forskere og undervisere

Kravsindsamlingen viser, at arbejdsmiljø især fylder meget hos forskere og undervisere, og det gør seniorkrav også. Det sidste kan skyldes, at mange forskere og undervisere nærmer sig den del af arbejdslivet, hvor seniorordninger har en betydning for trivslen og lysten til at blive på arbejdsmarkedet.

Når det gælder tidsbegrænset ansættelse, kommer kravet fra medlemmer under 40 samt dem, som arbejder i kulturbranchen, mediebranchen samt på universiteter og professionshøjskoler.

”Vi kan se, at kravet er enormt vigtigt for disse medlemsgrupper, og det hænger fint sammen med, at det er dem, der møder det mest i deres arbejdsliv”, siger Anders Dissing.

Kompetenceudvikling og udvikling i jobbet fylder nogenlunde jævnt hos medlemsgrupperne.

Hvad så nu?

Kravene, som er kommet ind fra enkeltmedlemmer og arbejdspladser, er i første omgang blevet drøftet i sektorbestyrelserne. Nu er kravene gået videre til overenskomstudvalget, som samler alle sektorernes krav og indstiller til hovedbestyrelsen, som den 19. juni beslutter de endelige krav, der sendes til Akademikerne.

Indtil kort før jul er Akademikernes krav hemmelige, da kravsudvekslingen finder sted umiddelbart før jul.

I den mellemliggende periode er kravene blevet drøftet og prioriteret i forhandlingsudvalget i Akademikerne, hvor der sidder formænd fra medlemsorganisationerne, herunder DM, og de skal i fællesskab blive enige om, hvilke krav Akademikerne skal stille til OK24.

Herefter går overenskomstforhandlingerne i gang, og vi forventer at der er et resultat i slutningen af februar 2024.

Når resultatet lander, sendes det til urafstemning hos medlemsorganisationerne, og derfor er der en høj mødeaktivitet i DM i marts måned op til urafstemningens afslutning.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}