Hvad betyder fusionen mellem KI og DM for dig?

© Lasse Martinussen

Del artikel:
Af Anna Dalsgaard

Forbundet Kultur og Information (KI) og DM fusionerer 1. november 2023. KI’s arbejdspladsklubber bliver til DM-klubber, og at KI-tillidsrepræsentanter bliver DM-tillidsrepræsentanter. Nogle klubber får flere medlemmer.

  1. marts 2023 sagde medlemmerne af KI ja til at fusionere med DM med over 94 procent af stemmerne.

Dermed vokser DM med knap 4.000 medlemmer, og bliver den fagforening, der samler de akademiske kulturmedarbejdere. Det betyder mere fagpolitisk slagkraft, styrkede fagfaglige medlemstilbud og bedre muligheder for at tiltrække nye medlemmer. Blandt andet skal der udvikles en ny faglig søjle rettet mod både nuværende og potentielle medlemmer, som arbejder med data og digitalisering.

Nogle klubber bliver større

Et af de vigtige mål ved fusionen er at styrke den lokale interessevaretagelse ude på arbejdspladserne, så tillidsrepræsentanter og kluborganisering er så tæt på medlemmerne, arbejdspladserne og opgaverne som muligt.

DM’ere arbejder allerede tæt sammen med KI’ere på mange kulturarbejdspladser, hvor KI-klubber nu bliver til DM-klubber, og derfor får klubberne på nogle arbejdspladser flere medlemmer, da tidligere KI-medlemmer, som nu er DM-medlemmer, kommer med i klubberne.

På arbejdspladser med både KI-klubber og DM-klubber bliver klubberne lagt sammen, og bliver således også større.

Giv klubben den bedste start

Hvis I på jeres arbejdsplads skal tage stilling til, hvordan en fremtidig klub og repræsentation skal organiseres, kan I lægge ud med en konstruktiv og åben dialog mellem de hidtidige KI- og DM-medlemmer. Det kan sikre en så god start for den nye fælles klub som muligt og give tillidsrepræsentanten det bedst mulige kollegiale udgangspunkt og støtte.

Ved næstkommende generalforsamling skal klubben tage stilling til, om der skal vælges – eller om der er grundlag/mulighed for at vælge – flere tillidsrepræsentanter for de forskellige områder på arbejdspladsen, som så alle indgår i klubarbejdet.

Argumenter for valg af flere tillidsrepræsentanter kan være antallet af medarbejdere, som den enkelte tillidsrepræsentant skal repræsentere, den geografiske placering af arbejdspladsen, faglige arbejdsfællesskaber mm.

Det kan fx være hensigtsmæssigt, at en tidligere KI-TR fortsætter med at repræsentere de tidligere KI-medlemmer af hensyn til fælles faglighed og arbejdsopgaver samt den geografiske placering af arbejdspladsen.

Få mere at vide om fusionen

 DM's side om fusionen kan du læse mere om:

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}