Brug SPARK og få et bedre psykisk arbejdsmiljø

Del artikel:
Af Anna Dalsgaard

SPARK har særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø i kommunerne og understøtter MED og TRIO helt ned på afdelingsniveau, så I selv kan stå for processer, der forbedrer arbejdsmiljøet. SPARK vil gerne høre fra flere videnstunge arbejdspladser, og tilbuddet er gratis.

Som en del af OK15, blev overenskomstparterne enige om et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø i kommunerne, og i 2016 startede partsprojektet SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne), som arbejder målrettet med forløb i MED og TRIO (samarbejdsudvalgene i kommunerne). Dermed får I lokalt nogle redskaber til at arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdspladser.

Akademikerne betaler til SPARK over overenskomsten, men nogle akademikergrupper har ikke så stor glæde af ordningen. Der er især akademikere, som ofte sidder tæt på det politiske niveau, fx i forvaltninger og udviklingsafdelinger.

”De bruger os ikke så meget, som vi kunne ønske os, selv om et håndholdt arbejdsmiljøprojekt kan være superrelevant for akademikerarbejdspladser”, siger Lea Gaulshøj Thomsen, konsulent i SPARK.

Eksempler på temaer, som I kan arbejde med:

  • Samarbejde
  • Uklare og modstridende krav
  • Høje følelsesmæssige krav
  • Arbejdets udførelse, herunder tidspres og arbejdsmængde
  • Stressproblematikker, fx prioritering af opgaverne på arbejdspladsen
  • Mobning og chikane

Kompetencerne bliver i organisationen

Det har hele tiden været tanken, at SPARK skulle understøtte de samarbejdende fora i kommunerne, særligt MED og TRIO.

”Dermed understøtter vi dem, der har særlige kasketter på og et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø”, siger Lea Gaulshøj Thomsen.

Hun fortæller, at det har man i særdeleshed valgt, fordi mange har erfaring med, at de gode intentioner har det med at forsvinde sammen med konsulenterne, når man bruger eksterne konsulenter, som arbejder med arbejdsmiljø i hele organisationen. Måske fordi ejerskabet ikke er forankret.

”Derfor har overenskomstparterne valgt at klæde MED og TRIO på til selv at varetage arbejdet med det -psykiske arbejdsmiljø, så det har et opbyggeligt perspektiv. Det opkvalificerer dialogen og samarbejdet i de forskellige fora, og det gør det mere bæredygtigt”, siger Lea Gaulshøj Thomsen.

”MED og TRIO skal så brede det ud i organisationen, og på denne måde etablerer vi en følelse af ejerskab og kompetencer”, siger hun.

Bliv enige og send en ansøgning

Første skridt til at komme i betragtning til et SPARK-faciliteret projekt er enighed i MED eller TRIO.

”Man skal ønske at gøre noget sammen, og derfor skal både medarbejdersiden og ledersiden være enige om at sende en ansøgning i fællesskab. Det er skridt nummer et”, siger Lea Gaulshøj Thomsen.

Det kan I bruge SPARK til

SPARK tilbyder at facilitere et håndholdt projekt om psykisk arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Det betyder,
at projektet tilpasses jeres behov. En SPARK-konsulent hjælper med at afdække behovet og til at gennemføre projektet. Dermed bliver I klædt på til selv at varetage arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø fremover.

Hvis SPARK har plads, får man tilknyttet en SPARK-konsulent, som starter en forventningsafstemning.

”Det handler om, hvad der fylder på arbejdspladsen. Nogle ønsker bare at styrke arbejdspladsen, altså at arbejde proaktivt, mens andre kan have et lidt mere akut behov. Dog må der ikke være for mange lamper der lyser rødt, fx hvis man har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, for så skal man have fat i nogle andre”, siger hun.

Hvis konsulenten vurderer, at det giver mening, går projektet i gang. I får nogle konsulentbesøg og arbejder imellem møderne med såkaldte prøvehandlinger eller øvelser.

 

”Fokus er altid på, hvordan vi laver en håndholdt drejebog. Vi kommer med en rygsæk med metoder og værktøj, som vi skal få til at passe til arbejdspladsen. Vi hjælper med at finde ud af, hvad der passer til arbejdspladsens kontekst, så man ikke blot lader sig flyde med megatendenser, så som digitalisering og fleksibilitet. For måske er det noget helt andet, der fylder”, siger Lea Gaulshøj Thomsen.

 

Ikke rocketscience – men nogen skal gøre det

SPARK arbejder med den cirkulære tankegang: Hvad er på spil, og hvad synes I og medarbejderne, og herudfra finder man sammen frem til prøvehandlinger.

Lea Gaulshøj Thomsen forklarer, at en prøvehandling kan være at I i TRIO eller MED står for at lave en inddragende proces, som fx kan handle om at forbedre samarbejdet eller mindske stress.

”Intet af det, vi kommer med er rocketscience, og man kan faktisk selv gøre det på arbejdspladserne. Men det bliver ikke gjort, for man bliver overhalet af alt muligt andet. Derfor er det godt med en udefra, der holder fanen højt og holder fast i processen”, siger Lea Gaulshøj Thomsen.

”For noget af det værste er, hvis man som arbejdsplads ikke får fulgt op på fx stressarbejde. Det dræner os at dele ud af vores indre liv på arbejdet, for så at opleve, at der ikke bliver gjort noget ved det. Vi kan hjælpe med at holde fast i den røde tråd”, siger hun.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}