Til indhold

Arbejdsskader i hjemmet

Arbejdsskade i hjemmet
Hjemmearbejde er blevet almindeligt efter corona, og det har medført et større fokus på betingelserne for hjemmearbejde, og hvornår skader i hjemmet under arbejde kan anerkendes som arbejdsskader. © magnet.me / Unsplash
Arbejdsskader i hjemmet
0:00 0:00
Af Minna Melgaard, konsulent i Forhandling og rådgivning i DM

Vi arbejder mere hjemme efter corona, og det har skabt et større behov for at finde ud af, hvornår en skade i hjemmet er omfattet af arbejdsskadeloven.

Efter hjemsendelsen under coronaepidemien har de fleste arbejdspladser fastholdt et højere niveau af hjemmearbejde end før. Det har givet øget fokus på betingelserne for hjemmearbejde, herunder hvornår skader i hjemmet under arbejde kan anerkendes som arbejdsskader.

Er skaden sket, mens den tilskadekomne medarbejder har været i gang med sit arbejde hjemmefra, er medarbejderen som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadeloven. Dette gælder, uanset hvorfra i hjemmet arbejdet er udført.

Hvis arbejdsgiveren har stillet tydelige betingelser om, hvordan arbejdet i hjemmet skal udføres, må medarbejderen alene udføre hjemmearbejde under de betingelser og fra den indretning af arbejdspladsen, som er aftalt. Overholder medarbejderen ikke betingelserne, gælder arbejdsskadeloven som udgangspunkt ikke.

Arbejdsgiver har ikke mulighed for at kontrollere eller føre tilsyn med, at medarbejderen opfylder de aftalte betingelser, og  derfor er det medarbejderens eget ansvar at overholde de betingelser, som arbejdsgiver stiller.

Der er som udgangspunkt tale om tydelige betingelser, når: 

 • betingelserne konkret fremgår af virksomhedens personalehåndbog, retningslinjer eller lignende
 • betingelserne fremgår af en kontrakt om hjemmearbejde, som tilskadekomne har indgået med arbejdsgiver
 • arbejdsgiver på anden måde skriftligt eller mundtligt har oplyst medarbejderen om betingelserne. 

Der er som udgangspunkt ikke tale om tydelige betingelser, når: 

 • arbejdsgiver opfordrer til eller anbefaler en generel indretning af hjemmearbejdspladsen
 • arbejdsgiver henviser til generelle anbefalinger fra eksempelvis sundhedsmyndighederne eller lignende
 • arbejdsgiver alene stiller arbejdsudstyr, som eksempelvis arbejdsstol- og bord til rådighed. 

Eksemplerne er ikke udtømmende, og arbejdsskademyndighederne skal altid foretage en samlet konkret vurdering af alle sagens omstændigheder.

Færden i hjemmet

Når vi arbejder hjemme, er der en gråzone mellem, hvornår vores færden i hjemmet er arbejde, og hvornår det er private gøremål. Myndighederne er begyndt at træffe afgørelser, som skal skabe klarhed over den gråzone og skabe et klart skel mellem arbejde og generel færden i hjemmet.

Skader, der kan anerkendes som arbejdsskader opstået i hjemmet, skal være en følge af arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under. Det kan enten være færden, som har en direkte forbindelse til arbejdet, eller færden der har en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet. Sådanne skader kan efter en samlet vurdering være omfattet af arbejdsskadeloven. Det er tilskadekomne, som har bevisbyrden for, at der er en sammenhæng mellem skaden og arbejdet.

Eksempler på færden, der som udgangspunkt har en naturlig eller nødvendig forbindelse til arbejdet:

 • medarbejderen henter arbejdsredskaber fx, pc, papir eller kuglepenne 
 • medarbejderen falder over ledningerne til arbejdscomputeren
 • medarbejderen går på toilettet
 • medarbejderen henter mad og drikke i eget hjem.

Eksempler på færden, der har karakter af private ærinder, og derfor som udgangspunkt ikke har en naturlig eller nødvendig forbindelse til arbejdet:

 • medarbejderen forlader sin normale hjemmearbejdsplads grundet forhold, som ikke knytter sig til arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, fx for at tale i telefon ude i haven 
 • medarbejderen udfører private gøremål som fx at hænge vasketøj op eller lufte hund.

Eksemplerne er ikke udtømmende, og arbejdsskademyndighederne skal altid foretage en samlet konkret vurdering af alle sagens omstændigheder med henblik på at vurdere, om den skade der er sket, er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

Se vejledning om lokalaftaler i det offentlige

Arbejdsskade i hjemmet
Hjemmearbejde er blevet almindeligt efter corona, og det har medført et større fokus på betingelserne for hjemmearbejde, og hvornår skader i hjemmet under arbejde kan anerkendes som arbejdsskader. © magnet.me / Unsplash