Til indhold

Lønforhandling for DSL’er

Corona-retningslinjer
Løndele, udover grundlønnen, forhandles efter samme principper, som du kender fra de overenskomster, du som tillidsrepræsentant normalt arbejder med. Og der skal gennemføres årlige lønforhandlinger, som du kender det fra medlemmerne af de akademiske foreninger. © Foto: Unsplash
Lønforhandling for DSL’er
0:00 0:00

Fra 1. januar 2023 er DSL en del af DM, og du kan som tillidsrepræsentant vælge også at repræsentere medlemmer af DSL.

Udfordringen ved at repræsentere DSL kan være, at deres ansættelse sker på en overenskomst indgået med FH som hovedorganisation, mens de overenskomster, DM ellers er involveret i, er med Akademikerne som hovedorganisation. Så lønstrukturen er anderledes, mens de årlige lønforhandlinger og tillæg er som du kender det.

Overenskomst for kommuner

Overenskomst for staten
(Organisationsaftale som er udfyldende i forhold til overenskomsten)

DSL’s offentligt ansatte medlemmer er primært ansat i kommuner og i staten. Her indplaceres DSL’er på et grundlønstrin afhængigt af stilling og uddannelse.

Forhandling af tillæg og årlige lønforhandlinger

Medlemmer på DSL’s overenskomster har ingen automatiske lønstigninger, mens ansatte på den akademiske overenskomst har automatiske anciennitetsbestemte lønreguleringer de første år af ansættelsen.

Løndele, udover grundlønnen, forhandles efter samme principper, som du kender fra de overenskomster, du som tillidsrepræsentant normalt arbejder med. Det betyder, at der kan forhandles funktionsløn, kvalifikationsløn og engangsvederlag. Og der skal gennemføres årlige lønforhandlinger, som du kender det fra medlemmerne af de akademiske foreninger DM, JA, IDA og Djøf m.fl.

Lønindplacering i kommunerne

I kommunerne indplaceres skov- og landskabsingeniører (SLIN) og urbane landskabsingeniører (HOPI) i grove træk på grundlønstrin 35, som ligger på omkring 32.000 kroner. Hvis de har særlige administrative kompetencer eller ledelse, kan de flyttes til grundløntrin 42, som er på 36.000 kroner. Pensionen for SLIN og HOPI er 18 procent.

Professionsbachelorer i jordbrugsvirksomheder samt natur- og kulturformidlere (NAKU) indplaceres på trin 32, som er på 30-31.000 kroner, afhængigt af stedtillæg (se afsnittet herunder). Endelig er jordbrugsteknologer indplaceret på grundløntrin 27 som er på 28-29.000 kroner. Pensionen for disse grupper er 17,70 procent.

Det præcise niveau for grundlønsindplacering afhænger af stedtillægget. Stedtillæg betyder, at alle kommuner er delt ind i fire grupper, og lønniveauet for et løntrin i en given kommune afhænger af, hvilken gruppe kommunen er placeret i. Placeringen er ikke til forhandling.

Det er muligt for Skov- og landskabsingeniører at forhandle et ulempetillæg for at være til disposition for tilfældigt ekstra arbejde. Det kaldes ”dispositionstillæg” og er på ca. 1.500 kroner om måneden. Nogle kommuner er selv opmærksomme på det, og andre steder skal det forhandles.

Der er også indgået en egentlig aftale om honorering af arbejde på forskudt tidDa denne aftale kan være administrativt tung, laver mange kommuner lokalaftaler omkring vagt, holddrift og arbejdstid.

Lønindplacering i staten

I statens sker lønindplacering på fire niveauer. Det første er begynderstillinger, hvor grundlønnen er på 26.700 kroner. Efter erfaring, kompetencer og ansvar kan man indplaceres på yderligere tre niveauer, der går fra 30.-40.000 kroner.

Corona-retningslinjer
Løndele, udover grundlønnen, forhandles efter samme principper, som du kender fra de overenskomster, du som tillidsrepræsentant normalt arbejder med. Og der skal gennemføres årlige lønforhandlinger, som du kender det fra medlemmerne af de akademiske foreninger. © Foto: Unsplash