Til indhold

Hvad betyder fusionen mellem JA, DSL og DM for dig?

JA, DSL og DM fusionerer
Hvis medlemmerne i JA og DSL stemmer ja til fusionen, skal klubberne ved næstkommende generalforsamling tage stilling til, om der skal være én DM-tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, eller om der er grundlag for at vælge flere tillidsrepræsentanter for de forskellige områder på arbejdspladsen, som så alle indgår i klubbens arbejde. © Foto: Lasse Martinussen
Hvad betyder fusionen mellem JA, DSL og DM for dig?
0:00 0:00
Af Anna Dalsgaard

JA, DSL og DM fusionerer formentlig endeligt i efteråret. Det kan betyde flere medlemmer i DM- og AC-klubberne.

Fra 1. januar 2022 indgik DSL (Danske skov- og landsskabsingeniører), JA (Jordbrugsakademikerne) og DM et tæt samarbejde, hvor foreningernes sekretariater blev slået sammen til ét fælles fagligt og økonomisk sekretariat med det for øje, at organisationerne skulle fusionere ved udgangen af året.

Fusionen bliver endeligt besluttet til oktober

Den 29. august godkendte DM’s hovedbestyrelse den samlede fusionsplan for de tre organisationer, og 30. september holder JA ekstraordinært repræsentantskab og DSL holder generalforsamling, hvor fusionen er til godkendelse. Efterfølgende skal DSL’s medlemmer stemme ved en urafstemning, som løber frem til 9. oktober. Fusionen træder i kraft 1. januar 2023, hvis medlemmerne stemmer ja.

JA-klubber bliver DM-klubber

Ved fusionen overgår JA-klubber til at være DM-klubber eller sammenlægges med eksisterende DM-klubber, jf. den TR-aftale man er omfattet af. Ved næstkommende generalforsamling, skal klubberne så tage stilling til, om der skal være én DM-tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, eller om der er grundlag for at vælge flere tillidsrepræsentanter for de forskellige områder på arbejdspladsen, som så alle indgår i klubbens arbejde.

I eksisterende AC-klubber, som både har JA’er og DM’er som medlemmer, forsætter repræsentationen med en AC-tillidsrepræsentant som hidtil. JA’er, som ikke i forvejen tilhører en klub, bliver medlemmer af den lokale DM-klub eller AC-klub, hvis den dækker flere AC-grupper.

DSL’s forhandlingsret videreføres

Efter fusionen oprettes en ny underforening i DM: DM DSL for nuværende DSL-medlemmer. DM DSL kan beskrives som et overenskomst- og uddannelsesudvalg for DM-medlemmer med DSL-uddannelser. Selvom DM er medlem af Akademikerne, vil DM DSL videreføre DSL’s overenskomster og medlemskab af FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). DM DSL har egen konfliktfond, men med de få undtagelser, der er koblet op på FH-medlemskabet, bliver de tidligere DSL-medlemmer efter fusionen DM-medlemmer på lige fod med øvrige medlemmer.

Medlemmer af DM DSL vil forsat have mulighed for at vælge tillidsrepræsentanter fra eget overenskomstområde i overensstemmelse med Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse – KL og Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten.

Udvidet bemyndigelse

Tillidsrepræsentanter, som står overfor at skulle repræsentere medlemmer uden for eget hovedområde, kan - inden valg - tilvælge at stille op til valg om mandat med udvidet bemyndigelse. Det betyder, at tillidsrepræsentanten kan forhandle uden for eget overenskomstområde. Der vil i TR-uddannelsen blive taget højde for, at nogle tillidsrepræsentanter er valgt til at dække flere overenskomstområder (AC og DSL).

Tillidsvalgte fra JA og DSL modtager særskilt information om disse forhold fra DM.

JA, DSL og DM fusionerer
Hvis medlemmerne i JA og DSL stemmer ja til fusionen, skal klubberne ved næstkommende generalforsamling tage stilling til, om der skal være én DM-tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, eller om der er grundlag for at vælge flere tillidsrepræsentanter for de forskellige områder på arbejdspladsen, som så alle indgår i klubbens arbejde. © Foto: Lasse Martinussen