Til indhold

Du bliver en bedre TR, når du uddanner dig

TR-møde
På TR-uddannelsen bliver man dygtigere til at se sine indflydelsesmuligheder, samt egne og kollegernes faglige udviklingsmuligheder, og derfor bliver man god til at bidrage til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for alle. © Niels Hougaard
Du bliver en bedre TR, når du uddanner dig
0:00 0:00
Af Anna Dalsgaard

Gennem TR-uddannelsen bliver du god til at se indflydelsesmuligheder, faglige udviklingsmuligheder og skabe et bæredygtigt arbejdsliv for alle.

DM’s TR-uddannelse er bredere end de fleste andre organisationers. Ud over det klassiske om forhandling og arbejdsmiljø, lægger DM særlig vægt på organisationsforståelsen. Det fortæller Gitte Grønkær Svendsen, som er projektleder for TR-uddannelsen.

”Vi ved meget om, hvad der kendetegner den gode arbejdsplads og et godt arbejdsliv både forskningsmæssigt og erfaringsmæssigt. Det kan se forskelligt ud, alt efter om det er en stor eller mindre arbejdsplads, offentlig eller privat, nyuddannede eller erfarne medarbejdere. Men grundstenene går igen”, siger hun.

Derfor underviser DM både i det mere klassiske stof som regellandskabet, løn og vilkår, arbejdsmiljø og forhandling samt i det lidt nyere stof om organisationsforståelse, social kapital og samarbejde i organisationer samt metoder til at involvere og engagere kollegerne:

”Forhandling er nok det mest kendte område i uddannelsen, og man kan som ny TR godt tro, at det bare handler om at bide tænderne sammen og lægge arm, men det er det langt fra. Det handler om at forstå både relationer, interesser og proces. Det er noget med at kende sin spilleplade, sit mandat og sin besøgstid, og blive dygtig til at finde det, der er et fælles interesseområde og bæredygtige løsninger, som alle kan blive glade for”, siger Gitte Grønkær Svensen.

Organisationsforståelse, social kapital, trivsel og samarbejde handler om at få øje på, hvad det er i arbejdsfællesskabet og organisationen, der belaster arbejdsmiljøet – og hvad der omvendt kan styrke vores samarbejde om opgaveløsningen og skabe gode, velfungerende fællesskaber og et bæredygtigt arbejdsliv.

”Det handler om, hvordan man kan opbygge ressourcer og kapital, som understøtter, at vi leverer god kvalitet i opgaverne og har det godt, når vi går på arbejde, og det findes der et væld af metoder og værktøjer til.

Få indflydelse på det rigtige

Gitte Grønkær Svendsen fortæller, at man på TR-uddannelsen blandt andet bliver klædt på til at gå ind i et rum med en højspændt stemning og analysere, hvad der egentlig er på spil. Man bliver også god til at have de rigtige dialoger med ledelse og kolleger om, hvad der optager medarbejderne, hvor det brænder på, og hvad der skal til for at løse det.

”Alle kan ikke være lige gode til alting altid, men man kan altid blive dygtigere til det, der er vigtigt, og det at være tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant handler dybest set om at få indflydelse på det, der er vigtigst for kollegerne i forhold til at have et godt og udviklende arbejdsliv. At få indflydelse på det rigtige”, siger Gitte Grønkær Svendsen.

Og på TR-uddannelsen bliver man dygtigere til at se sine indflydelsesmuligheder, samt egne og kollegernes faglige udviklingsmuligheder, og derfor bliver man god til at bidrage til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for alle.

Det handler om tillid

At være en troværdig forhandlings- og sparringspartner for ledelsen er en vigtig opgave, som bygger på tillid.

”At man kan se tingene fra hinandens perspektiv, ved hvad man taler om, og at man gør det, man siger, så man kan regne med hinanden”, siger Gitte Grønkær Svendsen.

Men troværdighed handler også om at vide, hvad der skal til for at bygge gode organisationer. At have forståelse for, hvad det handler om.

”Nogle gange er man rygende uenige om tingene, og andre gange er uenigheden mindre. Derfor er det også vigtigt at kende forskel på, hvilken rolle det er relevant at træde ind i hvornår. Nogle gange skal man sætte foden ned, og andre gange skal man række ud og finde fælles interesse, hvor man kan finde hinanden”, siger hun, og fortæller, at det er fuldstændig afgørende, at der er noget man er fælles om og enig om.

”Det er tydeligt i vores analyser, at en tillidsfuld relation til ledelse og HR er afgørende for at lykkes som tillidsrepræsentant. Det er svært at finde en løsning med nogen, man ikke har tillid til og svært at hjælpe kolleger uden tillid. Så der er en grund til, at det hedder tillidsrepræsentant”, siger hun. 

Som TR kan man se tingene fra andre udsigtspunkter i organisationen end ledelsen, og man har helt andre typer samtaler med kollegerne, som giver vigtig viden om hverdagen i organisationen.

”Hvis man kan spille denne viden på banen på en klog og konstruktiv måde, uden at udlevere nogen, kan man ofte kan bidrage til at løse problemer” siger Gitte Grønkær Svendsen.

Reelle udviklingsmuligheder

DM har også onlineundervisning for TR’erne i strategi, MUS og kompetenceudvikling, fordi det også handler om reelle udviklingsmuligheder og employability for medlemmerne.

”Det er vigtigt for medlemmerne at have fagligt udviklende arbejdsliv med gode muligheder for beskæftigelse, også i fremtiden. Det giver motivation, arbejdsglæde og luft under vingerne, og derfor skal tillidsrepræsentanten vide, hvad kollegerne arbejder med, hvad de kan og gerne vil, og hvilken værdi det skaber for organisationen i forhold til det, den er sat i verden for” siger hun.

Det kan være en udfordring på store arbejdspladser med 3000 ansatte, men samtidig har store arbejdspladser ofte flere tillidsrepræsentanter fordelt på flere afdelinger.

”Det er vanvittig vigtigt at du kender værdien af kollegernes kompetencer nu og i fremtiden, for ellers kan du ikke forhandle en god løn og hjælpe med at holde organisationen på sporet og fremtidssikre jeres fælles arbejdsplads. Derfor er det som tillidsrepræsentant vigtigt at have blik på kerneopgaven - det I er sat i verden for - og vide, hvor I på vej hen. Det er i det spor, du finder de faglige udviklingsmuligheder for kollegerne og dig selv, siger Gitte Grønkær Svendsen.

For selv om et arbejdsliv ikke konstant skal køre i 6. gear for at være godt, motiveres vi på det lange stræk af faglige udviklingsmuligheder.

”Derfor var det også et vigtigt resultat, at vi i de seneste offentlige overenskomster fik en aftale om kompetencefonde for regioner og kommuner. Det gavner arbejdspladserne og medarbejderne og sikrer deres employability og bidrager til et meningsfuldt arbejdsliv”, siger Gitte Grønkær Svendsen. 

Strategi, kompetenceudvikling, organisationsforståelse og faglig udvikling er således vigtige dele af TR-uddannelsen, lige som det er vigtigt at kende regellandskabet for at mestre rollen som tillidsrepræsentant.

”Hvis du er inde i alle disse områder og arbejder proaktivt med jeres arbejdsmiljø, er du ret godt kørende”, siger Gitte Grønkær Svendsen.

TR-møde
På TR-uddannelsen bliver man dygtigere til at se sine indflydelsesmuligheder, samt egne og kollegernes faglige udviklingsmuligheder, og derfor bliver man god til at bidrage til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for alle. © Niels Hougaard